Engangsbeløb til modtagere af overførselsindkomst, der har forladt arbejdsmarkedet

Engangsbeløbet udbetales automatisk til dem, der har ret til det

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Engangsbeløbet udbetales til dig, der i marts 2022 helt eller delvis modtog en af følgende ydelser:

  • Førtidspension
  • Seniorpension
  • Tidlig pension
  • Efterløn
  • Fleksydelse

Engangsbeløbet udbetales ikke til dødsboet efter en person, der på udbetalingstidspunktet er afgået ved døden. 

Engangsbeløbet bliver udbetalt senest 1. marts 2023. Udbetalingen sker automatisk til din NemKonto, hvis du er berettiget til at modtage tilskuddet. 

Engangsbeløbet udbetales automatisk til dem, der har ret til det.

Hvis du efter 1. marts 2023 ikke automatisk har modtaget engangsbeløbet, men mener, at du er berettiget til det, kan du søge om det på borger.dk. Du kan søge fra den 1. marts 2023 til den 31. maj 2023.