Gældssanering

Gældssanering giver dig mulighed for at søge domstolene om at få nedsat eller eftergivet din gæld

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Gældssanering er en kreditordning, som enten nedsætter din gæld eller lader den helt bortfalde. Har domstolene besluttet at nedsætte din gæld, kan du få udsat betalingen af restgælden og samtidig tildelt en afdragsordning.

For at få gældssanering skal du opfylde følgende betingelser:

  • du skal dokumentere, at du ikke kan betale gælden
  • dine forhold og omstændighederne i øvrigt skal tale for en gældssanering.

Domstolene tager desuden hensyn til din alder, hvordan du har fået gælden, og hvad du har gjort for at afvikle gælden igen.

Det koster ikke noget at søge om gældssanering.

Du kan finde ansøgningsskemaet på Danmarks Domstoles hjemmeside eller ved henvendelse i den nærmeste byret.

Ansøgningen skal du aflevere til Skifteretten, som ligger i byretten. Bor du i Storkøbenhavn, er det Sø- og Handelsretten, der skal have din ansøgning.

Skifteretten indkalder dig til et møde, hvor du skal uddybe din ansøgning. Skifteretten tager herefter stilling til, om der er grundlag for at indlede en gældssanering. Accepterer domstolen at indlede en gældssanering, indrykker Skifteretten en meddelelse i Statstidende. Skifteretten kan dog nægte at indlede sagen, hvis du fx ikke dukker op til mødet.