Familieydelser

Næste udbetaling

Børneydelse (0-14 år - hvert kvartal): 20.01.2019

Ungeydelse (15-17 år - hver måned): 20.12.2018

Få overblik over dine familieydelser

Log på, og få et samlet overblik over dine familieydelser og udbetalinger. Du kan også se beskeder og status på dine ansøgninger.

Er der sket ændringer?

Når du modtager familieydelser, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i dine eller dit barns familiemæssige forhold. Det kan fx være, hvis du ikke længere er enlig, eller der flytter personer til eller fra din adresse.

Kontakt Familieydelser