Familieydelser

Få overblik over dine familieydelser

På din personlige side kan du:

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark og status på dine ansøgninger
  • give besked om ændringer til din situation.

Næste udbetaling

Børneydelse (0-14 år - hvert kvartal):

20.10.2022

Ungeydelse (15-17 år - hver måned):

20.10.2022

Midlertidigt børnetilskud:

05.10.2022

Oplys, om du stadig er enlig forsørger

Når du får børnetilskud som enlig, kontakter Udbetaling Danmark dig én gang om året, fordi du skal oplyse, om du stadig er enlig.

Fristen for at give besked er den 3. november 2022.