Familieydelser

Få overblik over dine familieydelser

På din personlige side kan du:

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark og status på dine ansøgninger
  • give besked om ændringer til din situation.

Næste udbetaling

Børneydelse (0-14 år - hvert kvartal):

20.10.2020

Ungeydelse (15-17 år - hver måned):

20.10.2020

Midlertidigt børnetilskud:

06.10.2020

Indefrosne feriepenge og engangstilskud

Det har ikke betydning for dine ydelser fra Udbetaling Danmark, hvis du får udbetalt indefrosne feriepenge eller det skattefri engangstilskud på 1.000 kr. 

Er der sket ændringer?

Får du familieydelser, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i dine eller dit barns familiemæssige forhold. Fx hvis du ikke længere er enlig, eller der flytter personer til eller fra din adresse.