Få overblikket i Min barsel

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Min barsel er din personlige side for din barselsorlov.

Her kan du bl.a.:

  • få et overblik over din orlov
  • søge om barselsdagpenge, hvis du har fået brev om, at det nu er muligt
  • give besked, hvis du har nye oplysninger til din orlov
  • give besked, hvis de oplysninger din arbejdsgiver har givet ikke stemmer
  • se, hvor meget orlov, du har tilbage.

I kan bruge barselsplanlæggeren til at lege med fordelingen af orloven.

Barselsplanlæggeren kan kun bruges til forældre til børn, som er født før den 2. august 2022.

Oplysningerne bliver ikke gemt

Barselsplanen er kun vejledende og et eksempel på en barselsplan. Ingen af de oplysninger du indtaster, bliver gemt eller sendt til Udbetaling Danmark.

Du kan indberette oplysningerne i Min barsel under 'ændringer til min orlov'.

Hvis du vil ændre den planlagte orlov

Hvis du vil ændre på din planlagte orlov, skal du kontakte din arbejdsgiver og give Udbetaling Danmark besked i selvbetjeningsløsningen Min barsel.

Der kan opstå mange spørgsmål, når man er på barsel. Følg linkene og få hjælp til at finde mange af svarene.

Vær godt forberedt

Få svar på mange af de spørgsmål, der opstår før og undervejs i orloven.

Planlæg orloven

Forstå mulighederne under orloven og planlæg orloven, så den passer til jer:

Find svar ud fra din situation

Dine muligheder under barslen afhænger bl.a. af din jobsituation, og om du fx er lønmodtager, ledig, selvstændig, studerende, nyuddannet eller har adopteret.

Barn født den 2. august 2022 eller senere

Barn født før den 2. august 2022