Hvad skal jeg vælge i Min barsel?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er lønmodtager, er du omfattet af reglen om, at 9 ugers orlov ikke kan overdrages til den anden forælder. De 9 ugers orlov skal du selv holde, inden barnet fylder 1 år.

Du skal vælge lønmodtager, hvis:

 • du arbejder som lønmodtager i et eller flere ansættelsesforhold*
 • du arbejder som freelancer som ansat i et eller flere ansættelsesforhold, hvor du betragtes som lønmodtager*
 • du arbejder som lønmodtager i et fleksjob
 • du er elev i lønnet praktik i en uddannelse der er reguleret ved lov
 • du arbejder som lønmodtager i et ansættelsesforhold, og har inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed
 • du er ansat som vikar i et eller flere løbende ansættelsesforhold
 • du arbejder både på nedsat tid som lønmodtager i et ansættelsesforhold samtidig med, at du er dagpengeberettiget ledig i din A-kasse - uanset, hvor mange timer du arbejder om ugen.

*Du skal mindst have arbejdet 160 timer inden for de seneste fire hele måneder på tidspunktet for din overdragelse, og du har haft mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder - uanset om du også ved siden af er selvstændig erhvervsdrivende eller modtager SU eller anden form for offentlig forsørgelsesydelse.

Hvis du er ansat i dit eget A/S eller ApS

Hvis du er lønmodtager, som er ansat i dit eget A/S eller ApS, kan du som udgangspunkt ikke overdrage de 9 ugers orlov til den anden forælder.

Du kan dog ansøge Udbetaling Danmark om at blive undtaget fra reglen, hvis du er ansat i dit eget aktie- eller anpartsselskab, som du ejer mellem 51%-100%. Læs mere i artiklen 'Hvis du er ansat i dit eget A/S eller ApS' her:

Hvis du ikke er lønmodtager, vil du kunne overdrage mere orlov til den anden forælder. Det kan fx være i situationer, hvor du:

 • er selvstændig uden lønmodtagerindkomst ved siden af
 • er ledig uden lønmodtagerindkomst ved siden af
 • modtager offentlig forsørgelse fx kontanthjælp eller førtidspension
 • modtager SU uden lønmodtagerindkomst ved siden af
 • arbejder som vikar som løsarbejder uden et løbende ansættelsesforhold, men hvor du er opsagt efter hver vagt, og du på overdragelsestidspunktet eller dagen inden, ikke havde en vagt.
 • arbejder som lønmodtager, men har arbejdet mindre end 160 timer inden for de seneste fire hele måneder på tidspunktet for din overdragelse, og du har haft mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder, og du er ikke medlem af en a-kasse.