Familieydelser

Få overblik over dine familieydelser

På din personlige side kan du:

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark og status på dine ansøgninger
  • give besked om ændringer til din situation.

Næste udbetaling

Børneydelse (0-14 år - hvert kvartal):

20.01.2020

Ungeydelse (15-17 år - hver måned):

20.12.2019

Oplys, om du stadig er enlig forsørger

Når du modtager børnetilskud som enlig forsørger, kontakter Udbetaling Danmark dig én gang om året, fordi du skal oplyse, om du stadig er enlig.

Fristen for at give besked, om du stadig er enlig forsørger, er den 30. oktober 2019.