Familieydelser

Få overblik over dine familieydelser

På din personlige side kan du:

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark og status på dine ansøgninger
  • give besked om ændringer til din situation.

Næste udbetaling

Børneydelse (0-14 år - hvert kvartal):

20.04.2023 

Ungeydelse (15-17 år - hver måned):

20.02.2023 

Midlertidigt børnetilskud:

06.02.2023

Er der sket ændringer?

Får du familieydelser, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i dine eller dit barns familiemæssige forhold. Fx hvis du ikke længere er enlig, eller der flytter personer til eller fra din adresse.