Familieydelser

Få overblik over dine familieydelser

På din personlige side kan du:

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark og status på dine ansøgninger
  • give besked om ændringer til din situation.

Barn på vej?

Der er en række vigtige ting, du skal være opmærksom på, når du bliver forælder for første gang. Guiden ’Når du bliver forælder’ kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvad du skal tage stilling til i tiden før fødslen og i det første år som forælder.

Næste udbetaling

Børneydelse (0-14 år - hvert kvartal):

19.04.2024 

Ungeydelse (15-17 år - hver måned):

19.04.2024

Er der sket ændringer?

Får du familieydelser, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i dine eller dit barns familiemæssige forhold. Fx hvis du ikke længere er enlig, eller der flytter personer til eller fra din adresse.