Hvis du er utilfreds eller vil klage – familieydelser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

Start gerne med at ringe

Hvis du undrer dig eller er utilfreds med noget i din sag, anbefaler Udbetaling Danmark, at du starter med at ringe til Familieydelser. Nogle gange sker der misforståelser, som lettest bliver løst med en mundtlig forklaring.

Har Udbetaling Danmark bedt dig tage stilling til bestemte oplysninger? 

Hvis du har fået et brev, hvor Udbetaling Danmark spørger, om du er enig i bestemte oplysninger, kan du kommentere oplysningerne inden for den frist, der står i brevet. Der står altid i brevet, hvad du skal gøre, hvis du er uenig.

Hvis du er utilfreds med forløbet

Hvis du ikke vil klage, men er utilfreds med den måde, Udbetaling Danmark har håndteret din sag, kan du også kontakte kundeambassadøren for Udbetaling Danmark.

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark om børnetilskud eller børne- og ungeydelse, kan du klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. En afgørelse er Udbetaling Danmarks beslutning i din sag, fx hvad du kan få i børnetilskud eller børne- og ungeydelse, hvad du skal betale tilbage mv. Du får altid besked om afgørelsen i et brev.

Sådan klager du

Du kan klage ved at ringe eller skrive til Udbetaling Danmark.

Hvad kan jeg ellers gøre?

Hvis du ikke vil klage over en afgørelse, men er utilfreds med den måde, Udbetaling Danmark har behandlet din sag på, kan du også kontakte kundeambassadøren.

Hvis du er uenig i en afgørelse om børnebidrag, ægtefællebidrag eller andre bidrag, kan du klage over den. En afgørelse er en myndigheds beslutning i din sag. Du får altid besked om afgørelsen i et brev.

Det er forskelligt, om du skal klage til Familieretshuset eller Udbetaling Danmark. Det afhænger af, hvad du er uenig i.

Hvis du vil klage over Familieretshusets afgørelse

Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om børnebidrag, ægtefællebidrag og andre bidrag. Hvis du er uenig i Familieretshusets afgørelse om bidrag, kan du klage over den. Du vil få en klagevejledning sammen med afgørelsen. Læs mere om, hvordan din sag bliver behandlet:

Sådan klager du over Udbetaling Danmarks afgørelse

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om udbetaling og opkrævning af børnebidrag, ægtefællebidrag og andre bidrag. Du kan klage over Udbetaling Danmarks afgørelse ved at ringe eller skrive til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Hvad kan jeg ellers gøre?

Hvis du ikke vil klage over en afgørelse, men er utilfreds med den måde, Udbetaling Danmark har behandlet din sag på, kan du også kontakte kundeambassadøren.

Når du klager, er det vigtigt, at det er tydeligt, hvad du klager over og hvorfor.

Når du udfylder ”Klage over familieydelser” her på borger.dk, får du undervejs hjælp til at give de oplysninger, som typisk er vigtige at have med i klagen.

Efter du har sendt ’Klage over familieydelser’, får du en kvittering i Digital Post med den tekst, du har skrevet i klagen.

Tjekliste – før du udfylder klagen

Der er ingen krav til måden, du skriver på, men du kan bruge tjeklisten her som forberedelse, før du udfylder klagen.

  • Hvad er der sket og hvornår?
    Fx at du har fået et brev med en afgørelse, du er uenig i. Skriv gerne brevets overskrift og dato.
  • Hvad er du uenig i eller utilfreds med?
  • Hvorfor er du uenig eller utilfreds?
  • Hvad vil du gerne opnå med klagen?
  • Er der oplysninger, du mener, Udbetaling Danmark ikke har taget højde for?
  • Har du dokumenter, der støtter din klage?

Hvis du sender klagen på en anden måde, er det en hjælp, hvis du også skriver en tydelig overskrift, fx ”Klage over familieydelser”, dit CPR-nummer og dit telefonnummer, så Udbetaling Danmark kan kontakte dig.

Du kan ringe til Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller vil have hjælp til at klage. Hvis du har brug for mere hjælp, kan din kommune hjælpe dig med at klage.

Du kan også få hjælp af en, du kender, fx et familiemedlem. Husk at give fuldmagt, hvis du ønsker, at en anden skal have kontakt med Udbetaling Danmark om klagen.

Hvis du klager over en afgørelse, skal Udbetaling Danmark have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Sådan beregnes klagefristen ved Digital Post

Hvis brevet med afgørelsen er sendt til dig med Digital Post, skal Udbetaling Danmark have modtaget din klage senest 4 uger efter brevets dato, da du modtager brevet samme dag, som det er sendt.

Udbetaling Danmark skal have modtaget din klage senest kl. 23.59 på den dag, klagefristen udløber.

Udløber klagefristen på en lørdag, søndag, helligdag eller fredagen efter Kristi Himmelfart, bliver klagefristen forlænget til den første hverdag derefter.

Sådan beregnes klagefristen ved papirpost

Hvis brevet med afgørelsen er sendt til dig med papirpost, skal Udbetaling Danmark have modtaget din klage senest 4 uger + 6 hverdage efter brevets dato. Det skyldes, at det fysiske brev kan være 6 hverdage om at komme frem.

Udbetaling Danmark skal have modtaget din klage inden kontortids ophør på den dag, klagefristen udløber. Husk at tage højde for den tid, din klage er undervejs til Udbetaling Danmark, hvis du sender den med papirpost.

Udløber klagefristen på en lørdag, søndag, helligdag eller fredagen efter Kristi Himmelfart, bliver klagefristen forlænget til den første hverdag derefter.

Hvad sker der, hvis jeg klager for sent?

Hvis du klager for sent, sender Udbetaling Danmark din klage videre til Ankestyrelsen, som beslutter, om der er særlige grunde til, at din klage alligevel skal behandles. Det kan fx være, hvis du har været alvorligt syg i hele perioden.

Når Udbetaling Danmark har modtaget din klage, undersøger Udbetaling Danmark din sag igen ud fra det, du har skrevet i din klage. I nogle tilfælde ringer Udbetaling Danmark til dig for at drøfte sagen og få flere oplysninger. Det er med til at sikre det bedste grundlag for at behandle din klage.

Hvornår får jeg svar?

Du får svar på din klage, senest 4 uger efter Udbetaling Danmark har modtaget den. Du får besked, hvis Udbetaling Danmark ikke kan give dig svar inden for de 4 uger. Det kan ske, hvis Udbetaling Danmark skal skaffe ekstra oplysninger for at vurdere din klage.

Hvad sker der med min klage?

Hvis du klager over en afgørelse, er der en fast proces for måden, klagen behandles på.

Vurdering af klagen Hvad sker der med klagen?
Udbetaling Danmark giver dig ret i din klage Du får en ny afgørelse, som erstatter den tidligere afgørelse.
Udbetaling Danmark giver dig ret i en del af din klage

Du får en ny afgørelse med besked om, hvilken del af klagen, du får ret i.

Hvis du fortsat vil klage, skal du inden for 4 uger give besked til Udbetaling Danmark. Derefter sender Udbetaling Danmark din klage videre til Ankestyrelsen, som vurderer den.

Udbetaling Danmark giver dig ikke ret i din klage Du får brev om, at Udbetaling Danmark ikke giver dig ret, og din klage bliver sendt videre til Ankestyrelsen, som vurderer den.

Hvad gør Ankestyrelsen?

Når Ankestyrelsen har modtaget din klage, får du et brev, der fortæller, hvad der nu sker. Du får et nyt brev med Ankestyrelsens afgørelse, når de har behandlet din klage. Ankestyrelsen er en uafhængig, statslig institution og den øverste klageinstans for bl.a. Udbetaling Danmark.

Hvis du klager over noget andet end en afgørelse

Hvis du klager over noget andet end en afgørelse, undersøger Udbetaling Danmark, om der er noget, der burde være gjort anderledes. Du får altid svar på din klage.