Sygemeldt under graviditeten

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du bliver sygemeldt af din læge på grund af din graviditet, fx med bækkenløsning eller svangerskabsforgiftning, skal du sygemelde dig hos din arbejdsgiver, a-kasse eller Udbetaling Danmark afhængig af, om du er lønmodtager, ledig eller selvstændig.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark

Hvis du er lønmodtager, skal din arbejdsgiver give Udbetaling Danmark besked om din sygemelding senest 5 uger efter første fraværsdag. 

Hvis du er ledig og medlem af en a-kasse, skal du give din a-kasse besked senest 8 uger efter fødslen. Herefter har din a-kasse 1 uge til at give Udbetaling Danmark besked.  

Derefter får du et brev fra Udbetaling Danmark om, hvad du skal gøre. 

Hvis du er selvstændig, skal du selv give Udbetaling Danmark besked senest 3 uger efter første fraværsdag. 

Hvis du er ledig, eller som lønmodtager ikke får løn fra din arbejdsgiver under sygdommen, skal du selv søge barselsdagpenge. I brevet fra Udbetaling Danmark står der, hvordan du søger, og hvornår du senest skal have søgt.

Det er vigtigt at overholde fristen, så du ikke risikerer at gå glip af barselsdagpenge.

Du skal have brevet for at søge

Du kan som lønmodtager og ledig først søge, når du har fået brevet fra Udbetaling Danmark. Får du ikke et brev, skal du starte med at kontakte din arbejdsgiver eller a-kasse og spørge, om de har meldt din sygdom ind til Udbetaling Danmark.

Hvis du er lønmodtager eller selvstændig, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen. Hvis din løn stopper under sygemeldingen, skal du søge senest 8 uger efter din løn er stoppet. 

Hvis du ledig og medlem af en a-kasse, skal du søge om barselsdagpenge senest 8 uger efter, du har modtaget brevet fra Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du ikke får brevet i god tid til at søge inden fristen. 

Nogle gange skal du til lægen igen

I de fleste tilfælde skal Udbetaling Danmark bruge en særlig lægeattest i forbindelse med din sygdom under graviditeten. Hvis det er tilfældet for dig, får du et brev om det. Hold derfor øje med din digitale post.

Selvom du måske tidligere har fået lavet en almindelig lægeattest, skal du bestille tid til den særlige lægeattest, hvis du får brevet. Det skyldes, at Udbetaling Danmark skal bruge nogle bestemte oplysninger fra lægen. I brevet står der, hvornår Udbetaling Danmark senest skal have lægeattesten retur.

Du skal ikke betale for den særlige lægeattest.

Hvis din sygdom varer længere end til den dato, lægen først har oplyst, skal sygemeldingen forlænges hos Udbetaling Danmark.

I sådan en situation skal Udbetaling Danmark have besked om ændringen fra dig eller din arbejdsgiver, senest 3 uger efter ændringen i din sygdom er sket. 

Du får herefter et nyt brev, hvor der står, hvad du skal gøre. Så hold øje med din digitale post.

Den periode, du har været sygemeldt før fødslen, forkorter ikke din orlov efter fødslen.

Barn født den 2. august eller senere

Barn født før den 2. august

Hvordan fungerer orloven?

I vores guide til at planlægge orloven, kan du blive klogere på mulighederne for at planlægge orloven, så den passer til jer.

Din orlov efter fødslen afhænger af, hvornår barnet er født. Find din situation nedenfor.

Barnet er født. den 2. august 2022 eller senere

Hvis du som mor er for syg til at passe barnet inden for de første 10 uger efter fødslen, kan faren eller medmoren overtage din ret til orlov i denne periode. Der skal være lægelig dokumentation for, at du som mor ikke kan passe barnet og hvor længe.

Hvis du som mor er syg efter de første 10 uger efter fødslen, kan du vælge at overdrage hele eller dele af den orlov, som kan overdrages, til faren eller medmoren. Der er forskellige regler for, hvor mange uger du som mor kan overdrage. Dette er bl.a. bestemt ud fra din beskæftigelse.

I skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis situationen opstår. Husk, at der også her er en ansøgningsfrist, som I skal overholde.

Barnet er født før den 2. august 2022 

Hvis du som mor er for syg til at passe barnet inden for de første 14 uger efter fødslen, kan faren eller medmoren overtage din ret til orlov i denne periode. Der skal være lægelig dokumentation for, at du som mor ikke kan passe barnet, og hvor længe. 

Hvis du som mor er syg efter de 14 uger efter fødslen, kan I vælge, at faren eller medmoren holder hele eller en større del af forældreorloven på 32 uger. I skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis situationen opstår. Husk at der også her er en ansøgningsfrist, som I skal overholde.