Sorgorlov

Du kan have ret til sorgorlov, hvis du mister dit barn

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som mor har du ret til at holde orlov med barselsdagpenge, hvis dit barn er dødt ved fødslen. Det samme gælder, hvis du mister dit barn, inden det bliver 7 måneder, dvs. inden 32 uger efter fødslen. Det kaldes sorgorlov.

Du har også ret til sorgorlov, hvis du er far eller medmor til barnet.

Som lønmodtager har du pligt til hurtigst muligt at give besked til din arbejdsgiver, hvis du har mistet dit barn og vil holde 14 ugers sorgorlov.

Som ledig skal du senest 8 uger efter barnets død give besked til a-kassen om, at du vil holde sorgorlov.

Som selvstændig skal du senest 8 uger efter barnets død ansøge om barselsdagpenge:

Se, hvordan du kan få udbetalt barselsdagpenge under sorgorlov:

For at få udbetalt barselsdagpenge skal din orlov være registreret hos Udbetaling Danmark.

Har barnet fået et CPR-nr., vil du automatisk få orlov i 14 uger. Så har du fået brev fra Udbetaling Danmark i din digitale postkasse med besked om, at din orlov er registreret.

Hvis du ikke har fået brev fra Udbetaling Danmark, skal du kontakte din arbejdsgiver eller a-kasse, for så skal de indberette din orlov på virk.dk. Herefter får du et brev fra Udbetaling Danmark med besked om, hvordan du søger barselsdagpenge.

Når sagen er behandlet, får du et brev om hvor længe du kan holde orlov og om du kan få barselsdagpenge.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis der ikke er et CPR-nr.

Har barnet ikke fået et CPR-nr., skal du selv sende fødselsjournalen eller dødsattesten til Udbetaling Danmark.

Hvis du er sygemeldt i mere end 14 uger som følge af tabet af dit barn, kan du igen søge om barselsdagpenge. Det kan du dog kun, hvis du fortsat er syg pga. graviditeten eller tabet af barnet.

Du kan højst holde orlov i op til 46 uger efter fødslen.

Er du lønmodtager eller ledig skal din arbejdsgiver eller a-kasse skal indberette dit fortsatte fravær til Udbetaling Danmark.
Som selvstændig skal du selv indberette det fortsatte fravær. Derefter får du et brev om at du skal kontakte din læge, så vi kan få en lægeattest. Når sagen er behandlet, får du et nyt brev om hvor længe du kan holde orlov med barselsdagpenge.

Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du som mor har behov for mere orlov:

Har du behov for orlov udover de 46 uger, kan du søge om sygedagpenge fra din kommune.

Begge adoptivforældre har ret til at holde 14 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis I mister jeres barn indenfor 32 uger efter modtagelsen.

Er I lønmodtagere, har I hver især pligt til hurtigst muligt at varsle jeres arbejdsgivere om, at I vil benytte jer af de 14 ugers sorgorlov.

Læs om:

Hvis du søger om barselsdagpenge, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 3 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om barselsdagpenge færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 3 uger om at behandle en ansøgning om barselsdagpenge. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt.

Det gør du ved at:

  • vedhæfte den nødvendige dokumentation
  • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Kontakt Udbetaling Danmark, Barselsdagpenge