Få overblikket i Min barsel

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Min barsel er din personlige side for din barselsorlov.

Her kan du bl.a.:

  • få et overblik over din orlov
  • søge om barselsdagpenge, hvis du har fået brev om, at det nu er muligt
  • give besked, hvis du har nye oplysninger til din orlov
  • give besked, hvis de oplysninger din arbejdsgiver har givet ikke stemmer
  • se, hvor meget orlov, du har tilbage.

I Udbetaling Danmarks barselsberegner kan du lave et forslag til en plan for, hvordan du eller I begge kan holde barselsorlov.

I kan bruge planen til at lege med fordelingen af forældreorloven.

Oplysningerne bliver ikke gemt

Barselsplanen er kun vejledende og er et eksempel på en barselsplan. Ingen af de oplysninger du indtaster, bliver gemt eller sendt til Udbetaling Danmark.

Hvis du vil ændre den planlagte orlov

Hvis du vil ændre på jeres planlagte orlov, skal du kontakte din arbejdsgiver eller selv give besked på din personlige side Min barsel.

Der kan opstå mange spørgsmål, når man er på barsel. Følg linkene og få hjælp til at finde mange af svarene.

Vær godt forberedt

Få svar på mange af de spørgsmål, der opstår før og undervejs i orloven.

Planlæg orloven

Forstå mulighederne under orloven og planlæg orloven, så den passer til jer:

Find svar ud fra din situation

Dine muligheder under barslen afhænger bl.a. af din jobsituation, og om du fx er lønmodtager, ledig, selvstændig, studerende, nyuddannet eller har adopteret.