Sådan behandler FerieKonto og Feriepengeinfo dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med FerieKonto/Feriepengeinfo, behandler FerieKonto/Feriepengeinfo oplysninger om dig som led i sagsbehandlingen. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

FerieKonto/Feriepengeinfo behandler fx sager, der omfatter:

 • optjente og tilgodehavende feriepenge
 • bestilling af feriepenge
 • udbetaling af feriepenge.

Her kan du læse, hvilke oplysninger FerieKonto/Feriepengeinfo behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter FerieKonto og Feriepengeinfo uden at have en sag, bliver din henvendelse registreret, herunder fx dit navn og kontaktoplysninger.

Hvis du senere anmoder om eller modtager feriepenge fra FerieKonto/Feriepengeinfo, får du nærmere besked om, hvilke oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

FerieKonto og Feriepengeinfo kan fx behandle oplysninger om:

 • din egen identitet
 • din arbejdsgivers identitet
 • ansættelsesforhold
 • optjente feriedage
 • kontonummer.

Du kan selv have givet os oplysningerne, fordi du har anmodet om at få udbetalt dine feriepenge eller har henvendt dig med en forespørgsel angående feriepenge.

Oplysningerne kan også komme fra din arbejdsgiver, a-kasser, offentlige myndigheder, Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Arbejdsmarkedets Feriefond.

FerieKonto/Feriepengeinfo behandler dine personoplysninger på baggrund af Ferieloven, Bekendtgørelse om FerieKonto, Bekendtgørelse om Feriepengeinfo og persondataretlige regler. FerieKonto/Feriepengeinfo kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling og kontrol af udbetalinger mv., fx for at afdække svig. Dette kan eventuelt ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i ’Lov om Udbetaling Danmark’ og efter fastlagte rutiner for processen, herunder for sletning af data.

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx anerkendte arbejdsløshedskasser, Udbetaling Danmark, Arbejdsmarkedet Feriefond, Lønmodtagernes Feriemidler, samt kommunale og statslige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som FerieKonto/Feriepengeinfo samarbejder med.

FerieKonto sletter oplysningerne om dig 10 år efter sidste arbejdsgiverindbetaling og Feriepengeinfo sletter oplysninger om dig 10 år efter sidste postering.

Hvis du ringer til FerieKonto/Feriepengeinfo, kan du blive spurgt, om FerieKonto/Feriepengeinfo må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte FerieKonto/Feriepengeinfo.

Du kan gøre indsigelse mod, at FerieKonto/Feriepengeinfo har personoplysninger om dig. Du kan få en kopi af de oplysninger, som FerieKonto/Feriepengeinfo har om dig.

Du kan også bede om:

 • at få dine personoplysninger rettet eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
 • at FerieKonto/Feriepengeinfo stiller behandlingen af din sag i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at FerieKonto træffer automatiserede afgørelser.

Har du spørgsmål om din sag fra FerieKonto/Feriepengeinfo?

Hvis du har spørgsmål til din sag fra FerieKonto/Feriepengeinfo, skal du kontakte FerieKonto eller Feriepengeinfo. 

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til FerieKontos/Feriepengeinfos behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte FerieKonto/Feriepengeinfo.

Hvis du skriver til FerieKonto/Feriepengeinfo, skriv venligst 'Personoplysninger' i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener,

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
 • at FerieKonto/Feriepengeinfo ikke har overholdt dine rettigheder

Er du uenig i den måde, FerieKonto/Feriepengeinfo behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over FerieKontos/Feriepengeinfos behandling af personoplysninger. 

Er du uenig i FerieKontos/Feriepengeinfos håndtering af din sag, skal du kontakte FerieKonto eller Feriepengeinfo direkte.