Hvis du ikke kan søge feriepenge digitalt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der kan være flere grunde til, at du ikke kan bestille digitalt og derfor skal bruge en blanket. Det kan være, hvis:

 • du ikke har NemID/MitID og holder/har holdt ferie
 • du ikke har NemID/MitID og har forladt det danske arbejdsmarked.

Udbetaling af feriepenge

Du skal bruge denne blanket i perioden 1. september 2021 – 30. september 2022, hvis du vil søge om udbetaling af:

 • Ferie ud over 4 uger (tidligere 5. ferieuge)
 • Ferie fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2021.
 • Overskydende ferie fra ferieperioden 1. maj 2020 – 31. august 2020

Feriepenge til gode fra tidligere år

Har du feriepenge til gode fra 5. ferieuge eller fra et ansættelsesforhold, hvor du fratrådte senest den 30. april 2020, kan du ikke længere bestille dem på borger.dk.

Den 30. september er feriepengene blevet overført til en feriefond, og du skal derfor ansøge om pengene hos dem.

Hvis pengene er blevet overført til en feriefond

Hvis ferien er indbetalt til FerieKonto, bliver feriepengene overført til Arbejdsmarkedets Feriefond, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V.

Hvis det er din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, der har overført pengene, skal du kontakte dem for at få oplyst, hvilken feriefond de har overført pengene til.

Uanset hvilken feriefond, der har fået overført dine feriepenge, skal du sende dokumentation på, at du har holdt ferie. Dokumentation kan være:

 • lønsedler fra din arbejdsgiver på ferietidspunktet
 • udbetalingsspecifikation fra din a-kasse
 • kontrakt fra tjenestestedet, hvis du har holdt ferie under værnepligt
 • udbetalingsmeddelelse fra din kommune.

Hvis du har været forhindret i at holde ferie

Efter den 30. september kan du ikke bestille feriepengene på borger.dk, men du skal søge om dem. Du søger ved at udfylde og sende blanketten nedenfor.

Har du været forhindret i at holde al din ferie i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, er din ferie automatisk ført over til afholdelse i perioden fra den 1. september 2020 og frem til den 31. december 2021.

NemID/MitID er din adgangskode på internettet, som gør det sikkert for dig at se og oplyse fortrolige og følsomme oplysninger via internettet. Skal du i netbanken eller betjene dig selv hos det offentlige, skal du logge på med NemID/MitID.

Som borger kan du få NemID/MitID på følgende måder:

 • bestille NemID/MitID digitalt - vælg 'Bestil NemID/MitID' i 'Selvbetjening'
 • få NemID/MitID via din bank
 • få NemID/MitID ved personlig henvendelse i kommunens borgerservice.