Hvis du ikke kan søge feriepenge digitalt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der kan være flere grunde til, at du ikke kan søge digitalt og derfor skal bruge en blanket. Det kan være, hvis:

  • du ikke har et NemID
  • du holder/har holdt ferie
  • du har forladt det danske arbejdsmarked eller
  • du skal bestille feriepenge efter den 30. september for et afsluttet ferieår.

Hvis du er fritaget for Digital Post, har du omkring den 1. maj modtaget et feriebrev med oplysninger om dine feriepenge. Du skal bruge oplysningerne, når du udfylder blanketten.

Har du været forhindret i at holde ferie pga. sygdom, barsel eller lignende, skal du udfylde denne blanket:

Du kan sende blanketten til Feriepengeinfo via Digital Post her:

Hvis du fået et feriekort tilsendt

Du har fået et feriekort tilsendt med posten eller Digital Post, hvis du har optjent feriepenge hos en arbejdsgiver, der indberetter feriepenge via Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF). På vejledningen på feriekortet kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du ikke kan søge digitalt. Har du spørgsmål, skal du henvende dig til den, der skal udbetale feriepengene.

Hvis du har optjent 1.500 kr. eller mindre i feriepenge, når ferieåret begynder, bliver pengene automatisk udbetalt. FerieKonto udbetaler pengene til din NemKonto.

Du skal kontakte den, der skal udbetale pengene, hvis du ikke har modtaget dine feriepenge senest den 15. juni.

Når ferieåret slutter

Hvis du har 2.250 kr. eller mindre til gode, når ferieåret slutter, bliver pengene automatisk udbetalt. FerieKonto udbetaler pengene til din NemKonto.

Du skal kontakte den, der skal udbetale pengene, hvis du ikke har modtaget dine feriepenge senest den 15. juni.

Det er en betingelse, at feriepengene er fra:

  • holdt ferie eller 
  • den 5. ferieuge eller  
  • en ansættelse, der er ophørt senest den 30. april. 

Hvis du fratræder et job og har optjent højst 750 kr.

Hvis du fratræder dit job og højst har optjent 750 kr. i feriepenge efter skat, må din arbejdsgiver udbetale feriepengene direkte til dig, når du stopper - også selvom du ikke holder ferie.

NemID er din adgangskode på internettet, som gør det sikkert for dig at se og oplyse fortrolige og følsomme oplysninger via internettet. Skal du i netbanken eller betjene dig selv hos det offentlige, skal du logge på med NemID.

Som borger kan du få NemID på følgende måder:

  • bestille NemID digitalt - vælg 'Bestil NemID' i 'Selvbetjening'
  • få NemID via din netbank
  • få NemID ved personlig henvendelse i kommunens borgerservice.