Få feriepenge udbetalt

Du kan bestille dine feriepenge digitalt

Du kan bestille dine feriepenge digitalt

Videre

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Søg om udbetaling af feriepenge

Du kan bestille feriepenge ved at trykke på “Start”. Du skal logge ind med NemID. Når du har bestilt dine feriepenge, sender Feriepengeinfo besked til den, der skal udbetale pengene.

Har du ikke et NemID?

Her kan du læse mere om, hvordan du bestiller feriepenge, hvis ikke du har NemID:

Kan du ikke bestille dine feriepenge på borger.dk?

Hvis din arbejdsgiver indberetter feriepenge til Arbejdsmarkedets Centrale Ferieregister (ACF), og du ikke kan bestille dem på borger.dk, skal du bruge det feriekort, du har fået tilsendt med post, Digital Post eller e-Boks. 

Holder du ferie i weekenden eller på helligdage?

Du kan ikke holde ferie på det ugentlige fridøgn, som for de fleste lønmodtagere er søndag.

Du kan heller ikke holde ferie på dage, der er traditionelle helligdage i Danmark, medmindre du normalt arbejder på disse dage. Vær opmærksom på, at 1. maj, Grundlovsdag, 24. og 31. december ikke er helligdage. 

Er du ledig og modtager du dagpenge fra din a-kasse, må du gerne holde ferie på helligdage og få udbetalt feriepenge. Du har nemlig ikke har ret til dagpenge på helligdage.

Du skal som udgangspunkt holde ferie, for at få dine feriepenge udbetalt. Du må derfor ikke modtage feriepenge samtidig med visse offentlige ydelser.

Det gælder for følgende ydelser:

 • dagpenge
 • efterløn
 • fleksydelse
 • kontanthjælp
 • kontantydelse
 • integrationsydelse
 • ledighedsydelse
 • midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • ressourceforløbsydelse
 • særlig uddannelsesstøtte
 • uddannelseshjælp

Hvis du modtager en af disse ydelser, skal du give besked om din ferie til din a-kasse eller din kommune. Du skal kontakte dem for mere information. Vær opmærksom på, at Feriepengeinfo videregiver oplysninger til a-kasser og kommuner.

Er du studerende på SU?

Du bliver ikke modregnet i SU, når du får udbetalt feriepenge. Du skal bestille feriepenge, som hvis du holder ferie. Du kan oplyse en vilkårlig dato i ferieåret.

Hvis du har et job ved siden af dine studier, skal du holde ferie fra jobbet i den periode, du bestiller feriepenge for.

Vær opmærksom på, at feriepenge tæller med i din årlige indkomst i det år, du har optjent dem. Hvis du har tjent for meget, kan du risikere at skulle betale SU tilbage.

Hvornår dine penge bliver udbetalt afhænger af, hvilken dato du har bestilt som den første feriedag, og hvem der skal udbetale dem til dig. Din første feriedag kan tidligst være den 1. maj.

Når FerieKonto udbetaler

Dine feriepenge bliver tidligst udbetalt en måned før din første feriedag.

Hvis du bestiller dine feriepenge mindre end fire uger før din første feriedag, bliver pengene udbetalt til din NemKonto inden fire bankdage.

Hvis du er tilmeldt NemSMS, får du besked, når FerieKonto udbetaler dine feriepenge.

Når din arbejdsgiver eller anden feriekasse udbetaler

Det er forskelligt, hvornår arbejdsgivere eller andre feriekasser udbetaler feriepenge. Du skal derfor kontakte den, der skal udbetale dine feriepenge, hvis du vil vide, hvornår pengene bliver udbetalt.

Er du i tvivl om, hvem der skal udbetale dine feriepenge, kan du se det her:

Der findes mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Nedenfor kan du få et overblik over dine optjente feriepenge, og hvordan du bestiller dem. Du kan se under hvert enkelt ansættelsesforhold, hvem der skal udbetale feriepengene til dig.

Hvis din arbejdsgiver indberetter feriepenge til Arbejdsmarkedets Centrale Ferieregister (ACF), og du ikke kan bestille feriepengene på borger.dk, skal du bruge det feriekort, du har fået sendt med post, Digital Post eller e-Boks.

For alle øvrige feriepenge bestiller du dine feriepenge på borger.dk.


Selvom ferieåret udløber den 30. april, kan du bestille feriepenge fra sidste ferieår frem til den 30. september på borger.dk. Bemærk at du kun kan få pengene udbetalt, hvis du har holdt ferie eller har været forhindret i at holde ferie i ferieåret.

Husk at vælge det rigtige ferieår, når du har logget ind.

Feriepenge til gode fra tidligere ferieår

Efter ferieåret udløber den 30. april, er det muligt at få feriepenge udbetalt, hvis de stammer fra den 5. ferieuge eller fra et ansættelsesforhold, hvor du er fratrådt senest den 30. april. Du skal bestille dem inden 30. september.

Har du ikke NemID, eller har du modtaget offentlige ydelser i ferieåret 2017/2018, skal du ansøge med en blanket:

Efter den 30. september bliver pengene overført til en feriefond, og du skal derfor ansøge om pengene hos dem.

Hvis pengene er blevet overført til en feriefond

Hvis det er FerieKonto, der har overført pengene, skal du sende dokumentationen til Arbejdsmarkedets Feriefond, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V.

Hvis det er din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, der har overført pengene til feriefonden, skal du kontakte dem for at få oplyst, hvilken feriefond de har overført pengene til.

Uanset hvilken feriefond, der har fået overført dine feriepenge, skal du sende dokumentation på, at du har holdt ferie. Dokumentation kan være:

 • lønsedler fra din arbejdsgiver på ferietidspunktet
 • udbetalingsspecifikation fra din a-kasse
 • kontrakt fra tjenestestedet, hvis du holdt ferie under værnepligt
 • udbetalingsmeddelelse fra din kommune

Hvis du har været forhindret i at holde ferie

Frem til den 30. september kan du bestille feriepenge her på borger.dk, hvis særlige forhold har forhindret dig i at holde ferie. Det kan fx være pga. barsel, sygdom eller værnepligt.

Efter den 30. september kan du ikke bestille dem på borger.dk, men du skal søge om dem. Send en besked med dokumentation for at have været forhindret til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Digital Post her på borger.dk.

Dine feriepenge bliver forældede

Du skal huske at bestille dine feriepenge. Dine feriepenge bliver forældet tre år efter ferieåret udløber, og herefter kan du ikke få dem udbetalt.

Hvis du har optjent 1.500 kr. eller mindre i feriepenge, når ferieåret begynder, bliver pengene automatisk udbetalt. FerieKonto udbetaler pengene til din NemKonto.

Du skal kontakte den, der skal udbetale pengene, hvis du ikke har modtaget dine feriepenge senest den 15. juni.

Når ferieåret slutter

Hvis du har 2.250 kr. eller mindre til gode, når ferieåret slutter, bliver pengene automatisk udbetalt. FerieKonto udbetaler pengene til din NemKonto.

Du skal kontakte den, der skal udbetale pengene, hvis du ikke har modtaget dine feriepenge senest den 15. juni.

Det er en betingelse, at feriepengene er fra:

 • holdt ferie eller
 • den 5. ferieuge eller
 • en ansættelse, der er ophørt senest den 30. april

Hvis du fratræder et job og har optjent højst 750 kr.

Hvis du fratræder dit job og højst har optjent 750 kr. i feriepenge efter skat, må din arbejdsgiver udbetale feriepengene direkte til dig, når du stopper - også selvom du ikke holder ferie.

Hvis der er fejl i oplysningerne om dine feriepenge, skal du kontakte den arbejdsgiver, hvor feriepengene er optjent.

Det er vigtigt, at du får rettet eventuelle fejl, før du bestiller feriepengene.

Du se en oversigt over, hvor dine feriepenge er optjent og hvem, der skal udbetale dem, her:

Du kan se, hvordan feriepenge beregnes her:

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Hvis du ikke har en fagforening, eller din fagforening ikke kan hjælpe, er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister om:

 • optjening og afholdelse af ferie
 • ret til ferie
 • løn under ferie eller ferietillæg
 • ind- og udbetaling af feriepenge.

Vær opmærksom på, at styrelsen ikke træffer afgørelser om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du kan skrive til styrelsen via Digital Post her på borger.dk eller sende et brev til:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S