Afholdelse af ferie

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan holde din ferie i takt med, at du løbende optjener dine feriedage. Det er derfor en god idé, at du holder øje med din opsparede ferie og feriepenge.

Hvis du har ferie med løn, får du din sædvanlige faste løn, når du holder ferie. Derfor kan du ikke se feriepengene på borger.dk. Det er kun, hvis du fratræder din stilling, at din arbejdsgiver skal gøre dine feriepenge op, at du kan se dem og bestille dem her.

Du optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter. Den periode kaldes ferieåret. Din Din ferie kan du holde i ferieperioden fra 1. september til 31. december året efter.

Vil du holde mere ferie, end du har optjent?

Hvis du kan lave en aftale med din arbejdsgiver, har du mulighed for at søge om nogle af dine feriedage på forskud. 

Ret til fem ugers ferie i alt

Du har ret til at holde fem ugers ferie i ferieperioden fra 1. september til 31. december året efter. Det svarer til 25 feriedage. Hvis du ikke har optjent betalt ferie, kan du holde ferie uden løn eller feriepenge.

Hovedferie

Du har ret til at holde tre ugers betalt ferie i sammenhæng i perioden fra 1. maj til 30. september. Denne ferie kaldes hovedferien. Du kan godt holde din hovedferie efter 30. september, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver. Hvis du ønsker det, og du og din arbejdsgiver kan blive enige om det, kan ferien deles op i færre uger eller enkelte dage.

Øvrig ferie

De sidste ti feriedage kaldes øvrig ferie. Du kan holde denne ferie i perioden fra 1. september til 31. december året efter. Du har ret til at holde mindst fem feriedage i træk, men du kan også holde enkelte feriedage. Din arbejdsgiver kan bestemme, at du skal holde feriedagene som enkelte feriedage, hvis det er nødvendigt på grund af driftsmæssige årsager.

Du skal aftale din ferie med din arbejdsgiver, som så vidt muligt skal imødekomme dine ønsker. Hvis du har børn i skolealderen, skal din arbejdsgiver tage særligt hensyn, hvis du ønsker ferie i skolernes sommerferie. Hvis I ikke kan blive enige, bestemmer din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver bestemmer, hvornår du skal have ferie, skal du have det at vide, senest tre måneder før din hovedferie begynder, og senest en måned før øvrig ferie begynder.

Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at holde ferie, hvis du ikke har optjent ferie, og derfor selv skal betale. Der er dog undtagelser, som fx hvis virksomheden holder ferielukket.

Under særlige omstændigheder kan din arbejdsgiver give dig besked om at holde ferie med et kortere varsel. Fx ved væsentlige og uforudsete forhold i virksomhedens drift, eller hvis du starter i virksomheden, kort tid før virksomheden holder ferielukket. 

Når din ferie er aftalt, kan din arbejdsgiver kun ændre det i helt særlige situationer, fx ved helt nødvendige hensyn til virksomhedens drift. Det skal være situationer, som din arbejdsgiver ikke havde mulighed for at forudse.

Din arbejdsgiver skal erstatte dit økonomiske tab, hvis du fx må afbestille en rejse på grund af den ændrede ferie. Din arbejdsgiver kan ikke afbryde din ferie, hvis den allerede er begyndt.

Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler. Du kan kontakte din fagforening, hvis du er i tvivl om indholdet i din overenskomst.

Du kan ikke holde ferie på et fridøgn, på helligdage eller på dage, hvor du er forhindret i at holde ferie.

Fridøgn

Du kan ikke holde ferie på det ugentlige fridøgn, som for de fleste lønmodtagere er søndag.

Helligdage

Du kan ikke holde ferie på helligdage i Danmark, medmindre du skulle have været på arbejde på dagen. Helligdagene er:

 • Nytårsdag (den 1. januar)
 • Skærtorsdag
 • Lang fredag
 • 2. påskedag
 • Kristi himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag.

Vær opmærksom på, at den 1. maj, den 5. juni (Grundlovsdag), den 24. og den 31. december ikke er helligdage i Danmark.

Hvis du normalt arbejder på søndage eller helligdage, og du har ret til erstatningsfridage, kan du ikke holde ferie på dine erstatningsfridage.

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Du har ikke pligt til at holde ferie på dage, hvor du er forhindret i at holde ferie. Det er fx, hvis du er på barsel eller er sygemeldt.

Din ferie skal afspejle den måde, du arbejder på. Det gælder også, hvis du ikke arbejder fem dage om ugen, hvis du arbejder i turnus eller hvis du har en arbejdsdag på mere end 7,5 timer. Du skal holde en hel feriedag uanset længden af arbejdsdagen/vagten.

Hvis du ikke arbejder om lørdagen

Hvis du ikke normalt arbejder om lørdagen, kan din arbejdsgiver ikke lægge en feriedag om lørdagen.

Hvis du arbejder om lørdagen

Hvis du normalt arbejder om lørdagen, kan din arbejdsgiver godt lægge en feriedag på en lørdag, men ikke på din erstatningsfridag. Det vil sige ikke på den dag, du har fri i stedet for lørdagen. Din arbejdsgiver kan heller ikke lægge feriedage på dit ugentlige fridøgn, som typisk er søndag.

Hvis du arbejder mindre end fem dage om ugen

Dine ugentlige fridage skal indgå i ferien.

Eksempel:
Du arbejder fire dage om ugen - mandag til torsdag - og har en ugentlig fridag fredag. Når du skal holde ferie, skal du også bruge en feriedag på din ugentlige fridag om fredagen. Du kan altså ikke vælge at holde ferie mandag til torsdag og dermed strække ferien over mere end fem uger.

Hvis du arbejder mere end fem dage om ugen

Du optjener 25 feriedage i ferieåret. Du bruger derfor kun 5 feriedage til at holde en uges ferie, selv om du arbejder mere end fem dage om ugen. 

Du må ikke have lønnet arbejde, mens du holder ferie. Hvis du alligevel vælger at arbejde, kan du risikere at skulle betale dine feriepenge tilbage. Beløbet, som du skal betale tilbage, vil svare til det antal dage, du arbejdede i din ferie.

De samme regler gælder, hvis du får offentlige ydelser såsom dagpenge eller kontanthjælp i ferien.

Har du flere arbejdsgivere på samme tid, kan du godt holde ferie fra den ene arbejdsgiver og fortsat arbejde for de andre. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må arbejde mere for de andre arbejdsgivere, end du normalt gør.

For studerende

Du må gerne studere og få dine feriepenge udbetalt samtidigt. Hvis du har et arbejde ved siden af studierne, skal du holde ferie fra arbejdet for at få udbetalt dine feriepenge.

Vær opmærksom på, at feriepenge tæller med i din årlige indkomst i det år, du har optjent dem. Hvis du har tjent for meget, kan du risikere at skulle betale SU tilbage.

Turnusarbejde kan være arbejde på skiftende dage med skiftende aften- og nattevagter og et antal arbejdsfrie dage.

Din ferieuge skal afspejle din arbejdsuge. Hvis du arbejder i turnus, skal din arbejdsgiver derfor sørge for, at din ferie fordeles på lette og tunge arbejdsdage og arbejdsfri dage.

Hvis din turnus strækker sig over to eller flere uger, kan du beregne, hvor mange feriedage der skal lægges på henholdsvis arbejdsdage og arbejdsfri dage. Fx ved at dividere antallet af arbejdsdage i turnusperioden med antallet af arbejdsuger i turnusperioden.

Ved kollektiv ferielukning holder hele virksomheden eller en del af virksomheden lukket i en periode.

Din arbejdsgiver kan ikke varsle mere end sammenlagt fem ugers kollektiv ferielukning om året, og kun to af ugerne må ligge uden for hovedferien. Hovedferien løber fra 1. maj til 30. september.

Du har desuden krav på, at fire ugers ferie placeres i optjeningsperioden fra 1. september til 31. august. Din arbejdsgiver kan derfor ikke varsle fire ugers virksomhedslukning i september, da du så ikke kan holde fire ugers ferie inden optjeningsperioden slutter 31. august. Det kan dog lade sig gøre, hvis resten af virksomheden har valgt at holde hovedferien i september.

Ferielukning skal varsles

En ferielukning skal varsles som almindelig ferieafholdelse. Din arbejdsgiver skal derfor varsle ferien så tidligt som muligt, dog senest tre måneder før hovedferie og senest en måned før for øvrig ferie.

Der er en række scenarier, du bør være opmærksom på:

 • Hvis virksomheden holder ferielukket, og du ikke har optjent ret til betalt ferie til hele perioden med ferielukning, skal du selv betale ferien.
 • Hvis virksomheden holder ferielukket i 14 dage i sommerferien, og du er blevet ansat kort forinden og derfor ikke har optjent betalt ferie endnu, skal du selv betale din ferie. Det kan du fx gøre ved at bruge ferie fra et tidligere ansættelsesforhold.
 • Hvis du har mulighed for at optjene nok betalt ferie til ferielukningen, skal din arbejdsgiver så vidt muligt sikre, at det sker. Din arbejdsgiver skal derfor varsle ferien rettidigt, og sørge for, at du gemmer nok ferie til ferielukningen. Hvis det ikke sker, skal din arbejdsgiver betale din løn for de dage i ferielukningen, hvor du ikke har mere betalt ferie.
 • Hvis virksomheden holder ferielukket på et tidspunkt, hvor du har været ansat i hele den foregående optjeningsperiode, men du alligevel ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, hvor der ferielukket, skal din arbejdsgiver give dig feriebetalingen på forskud. Din arbejdsgiver kan så modregne forskuddet i den ferie, du optjener efterfølgende.

Hvis du er på dagpenge og skal holde ferie, eller hvis du har været ledig i perioden 1. september til 31. august, kan du muligvis have ret til feriedagpenge.

Du kan få hjælp og rådgivning fra din a-kasse.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Fagforeningen kan hjælpe dig ved:

 • en retssag
 • en politianmeldelse
 • en fagretlig behandling.

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du selv forfølge dit krav.