Forældelse af feriepenge ved konkurs

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis din arbejdsgiver ikke har udbetalt dine feriepenge, skal du inden en bestemt tidsfrist kræve, at de bliver betalt.

Feriepenge bliver forældet efter 3 år, og forældelsesfristen er beregnet på følgende måde: 

2016 til brug for ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018 bliver forældede, hvis du ikke senest 30. april 2021 har krævet betaling og indledt 'retslig inddrivelse'.  

Forældelsesfristerne er bestemt i Ferieloven:

Retslig inddrivelse betyder, at du selv skal kontakte arbejdsgiveren for at få pengene udbetalt. Du skal kontakte din arbejdsgiver skriftligt, og du skal huske at gemme en kopi af dine breve.

Har du brug for hjælp til at få dine penge fra din arbejdsgiver?

Du kan få hjælp flere steder:

  • kontakt din fagforening
  • kontakt den gratis retshjælp i din kommune
  • kontakt en advokat.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis du er uenig med din arbejdsgiver om:

  • optjening
  • afholdelse
  • ret til ferie
  • feriegodtgørelse
  • løn under ferie
  • ferietillæg

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan træffe afgørelse i tvisten mellem dig og din arbejdsgiver. Send en forklaring og din dokumentation til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hvis din arbejdsgiver fortsat ikke betaler efter din henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, skal du gøre dit krav gældende ved domstolene:

Ovenstående følger af Ferielovens § 35.