Optjening af ferie

Din optjening af ferie afhænger af ferieloven og af de vilkår, du er ansat på

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du arbejder, optjener du ferie. Hvis du ikke har ferie med løn, kan du i stedet få udbetalt feriepenge, når du holder ferie. I ferieloven kaldes feriepenge for feriegodtgørelse.

Ferie med feriepenge

Hvis du ikke får løn under ferie, kan du have ret til at optjene feriepenge, som du kan få udbetalt, når du holder ferie. Du skal have 12,5 pct. i feriepenge af din samlede skattepligtige lønindkomst, som ikke er fradragsberettiget.

Din arbejdsgiver kan enten indbetale dine feriepenge til FerieKonto, en anden udbetaler, eller selv holde pengene indtil du skal afholde ferien. Hvis arbejdsgiveren selv må holde pengene, er det fordi arbejdsgiveren allerede har stillet garanti for feriebetalingen - typisk gennem en overenskomst. Du kan få feriepengene udbetalt, når du holder ferie. Du får kun udbetalt feriepenge for det antal dage, du holder ferie.

Ferie med løn og ferietillæg

Hvis du har ferie med løn, får du din sædvanlige faste løn, når du holder ferie. Derfor kan du ikke se feriepengene på borger.dk. Det er kun, hvis du fratræder din stilling, at din arbejdsgiver skal gøre dine feriepenge op. Så kan du se og bestille dem på borger.dk.

Du har ret til et ferietillæg på 1 pct. af din løn i ferieåret fra din arbejdsgiver. Du optjener ferietillæg fra september til august.

Udbetalingen skal ske efter én af følgende to muligheder:

 • Du kan få udbetalt ferietillægget for de første ni måneder med din løn for maj måned og for de resterende tre måneder med din løn for august.
 • Du kan få ferietillægget udbetalt samtidig med, at din ferie begynder.

Inden den 1. september 2020

Hvis du har optjent feriedage, som du ikke holdte mellem den 1. maj 2020 og den 31. august 2020, har du fået dem med over til afholdelse i den nye ferielov. Du kan holde ferien frem til den 31. december 2021. Det er en del af overgangsordningen inden den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020.

Du optjener ferie fra 1. september til 31. august året efter. Den periode kaldes ferieåret. Ferien kan du holde i ferieperioden fra 1. september til 31. december året efter. Du har dermed 16 måneder til at holde ferien.

Hvis du kan lave en aftale med din arbejdsgiver, har du mulighed for at anmode om nogle af dine feriedage på forskud.

Der går op til en måned, fra din lønperiode er slut, til du kan se dine feriepenge på borger.dk.

Er du timelønnet?

Hvis du er timelønnet, afhænger det af din lønperiode, hvornår du kan se dine feriepenge på borger.dk. Du kan tjekke din lønperiode på din lønseddel.

 • Hvis din lønperiode slutter senest den 15. i en måned, så kan du se din feriepenge på borger.dk omkring den 5. i den efterfølgende måned.
 • Hvis din lønperiode slutter efter den 15. i måneden, så kan du se dine feriepenge på borger.dk omkring den 20. i den efterfølgende måned.

Hvis du ikke kan se dine feriepenge på borger.dk på dette tidspunkt, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Eksempel 
Jesper arbejder som tjener på en restaurant. Hans lønperiode slutter den 10. i måneden. Han skal kunne se sine feriepenge på borger.dk senest den 5. i måneden efter. Hvis han ikke kan, kontakter han sin arbejdsgiver. 

Eksempel 
Samira arbejder som ekstern konsulent i et firma. Hendes lønperiode slutter den 22. i måneden. Hun kan se sine feriepenge på borger.dk ca. den 20. i måneden efter.

Er du ansat med ferie med løn?

Hvis du plejer at få løn, når du holder ferie, kan du ikke se dine feriepenge på borger.dk, mens du er ansat. Du skal kontakte din arbejdsgiver, hvis du har spørgsmål om dine feriepenge.

Hvis du stopper i dit arbejde, kan du se dine feriepenge på borger.dk., efter du er stoppet. Du kan se dine feriepenge på borger.dk ca. 3 hverdage efter den måned, hvor du fratrådte.

Hvis du ikke kan se dine feriepenge på borger.dk, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Du skal have 12,5 pct. i feriepenge af din samlede skattepligtige lønindkomst, som ikke er fradragsberettiget. Det er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel tæller også som løn.

Du skal også have feriepenge for personalegoder. Dette er fx fri bil, fri telefon eller kost og logi. Værdien bliver beregnet på grundlag af takster, som Skatterådet fastsætter.

Du skal også have feriepenge for dit eget bidrag til:

 • pensionsordninger, hvor bidrag eller præmier er skattefrie
 • aldersopsparing
 • aldersforsikring
 • arbejdsmarkedsbidrag
 • medarbejderinvesteringer.

Du skal ikke have feriepenge af diæter, andre omkostninger i forbindelse med arbejdet, feriepenge, løn under ferie eller ferietillæg.

Som lønmodtager optjener du ret til at holde ferie med betaling fra din arbejdsgiver. For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 dages ferie. Du optjener derfor 25 feriedage, hvis du er ansat et helt år.

Du optjener 2,08 feriedage pr. måned du er ansat, uanset om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen.

Hvis du arbejder få dage om ugen, skal de arbejdsfri dage indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferien.

Eksempel hvis du arbejder få dage om ugen:
Hvis du har optjent 25 feriedage og arbejder 3 dage om ugen, er hele din ferie afholdt, når du har brugt 15 arbejdsdage og 10 arbejdsfri dage.

Hvis du bliver ansat midt i en måned

Hvis du bliver ansat midt i en måned eller fratræder midt i en måned, optjener du 0,07 feriedage for hver dag, du er ansat. Weekender og fridage tæller også med. Du kan højst optjene 2,08 dages betalt ferie om måneden.

Eksempel:
Du bliver ansat den 10. januar. Du er dermed ansat i 22 dage i januar og optjener derfor 1,54 feriedage i januar (22 ansættelsesdage x 0,07). I de efterfølgende måneder optjener du 2,08 dages betalt ferie.

Hvis der er dage, hvor du ikke optjener ret til betalt ferie

Hvis der er dage, hvor du ikke optjener ret til betalt ferie, fx under barselsorlov uden løn, skal disse dage trækkes fra det samlede antal dage i måneden. Den optjente ferie beregnes herefter med 0,07 feriedag pr. dag.

Hvis du er løst tilknyttet arbejdsgiveren

Hvis du ikke er fast tilknyttet hos en arbejdsgiver således, at du må betragtes som opsagt hver gang arbejdet er udført, optjener du kun ferie i de perioder, hvor du er ansat. Det kan fx være, hvis du arbejder som løst tilknyttet tilkaldevikar. Du optjener 0,07 dages ferie pr. dag, du er ansat.

Eksempel:
Du bliver ansat fra den 1. januar til den 10. januar. Du bliver igen ansat fra den 6. februar til den 10. februar. Du har derfor været ansat i ti dage i januar og fem dage i februar.

Du optjener derfor 0,7 feriedage i januar (10 ansættelsesdage x 0,07) og 0,35 feriedage i februar (5 ansættelsesdage x 0,07). 
 

Hvis du får løn under ferie, får du din sædvanlige faste løn. Du har ret til løn under ferie, hvis du har:

 • mindst en måneds opsigelse fra din arbejdsgiver
 • fuld løn på søn- og helligdage
 • fuld løn på sygedage

Du kan evt. have optjent feriepenge fra et tidligere job, som du kan bruge, når du holder ferie. Når du fratræder, skal din arbejdsgiver betale feriepenge for de feriedage, du ikke har holdt, inden du stopper.

Tillæg, overarbejde og pension

Faste tillæg som fx funktionstillæg, kvalifikationstillæg, rådighedstillæg og skifteholdstillæg indgår også i lønnen under ferien. Hvis personalegoder indgår som en fast del af din løn, fx kost og logi, og du ikke får det under ferien, skal værdien af godet lægges til lønnen under ferien. Værdien af personalegodet bliver beregnet på baggrund af Skatterådets fastsatte takster.

Du får ikke løn for overarbejde under din ferie, medmindre overarbejde er en almindelig del af dit arbejde.

Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidrag til din pensionsordning, er indbetalingen en del af den faste løn, og pensionsindbetalingen skal derfor også indbetales under ferien.

Ferietillæg

Du får også et ferietillæg, som udgør 1 pct. af din samlede løn i perioden fra 1. september til 31. august. Du kan være omfattet af en overenskomst, hvor ferietillægget udgør en lavere eller højere procentsats. Der er to muligheder:

 • Du kan få udbetalt ferietillægget for de første ni måneder med din løn for maj måned og for de resterende tre måneder med din løn for august.
 • Du kan få ferietillægget udbetalt samtidig med, at du begynder din ferie.

Din arbejdsgiver har pligt til at betale de feriepenge eller den løn under ferie og det ferietillæg, som du har krav på. Det er kun i helt særlige situationer, at din arbejdsgiver må undlade at betale feriepenge til dig. Hvis du vil rykke din arbejdsgiver for udbetaling af dine feriepenge, er det en god ide at gøre det skriftligt.

Hvis din arbejdsgiver stadig ikke betaler, kan du bede din fagforening om hjælp. Fagforeningen kan hjælpe dig med at søge om at få pengene ved:

 • en retssag
 • en politianmeldelse
 • en fagretlig behandling.

Du kan anmelde sagen til politiet, hvis du ikke er medlem af en fagforening, og din arbejdsgiver ikke har reageret på din skriftlige rykker efter en måned. Politiet vil tage stilling til, om din arbejdsgiver skal have en bøde for overtrædelse af ferieloven.

Du kan samtidig bede politiet om at tage kravet på dine feriepenge med under sagen. Du skal dog være opmærksom på, at politiet ikke har pligt til at medtage dit feriepengekrav.

Når du anmelder sagen til politiet, skal du som minimum vedlægge en kopi af din rykker til din arbejdsgiver og kopi af dine lønsedler eller årsopgørelsen fra Skattestyrelsen.

Hvis du går op eller ned i tid eller arbejdsomfang, har du ret til løn under ferie i forhold til din situation på optjeningstidspunktet. Hvis din situation ændrer sig i løbet af optjeningsperioden, som løber fra 1. september til 31. august, skal din arbejdsgiver derfor lave en feriedifferenceberegning.

Hvis du fx får en lønforhøjelse mellem din optjening og din afholdelse af ferie, skal din løn under ferie beregnes ud fra din løn på ferietidspunktet.

Hvis din løn er sammensat af en fast løn og provision, og du kun får løn men ikke provision under ferie, har du ret til kompensation for den provision, som du mister under ferien.

Du får 12,5 pct. i kompensation af den provision, du optjener i perioden. Du har derfor krav på både løn og en andel af din provision, når du holder ferie.

Hvis du ikke mister din provision, når du holder ferie, kan du ikke få kompensation for din provision. Du skal i stedet have et ferietillæg. Ferietillægget bliver beregnet på baggrund af hele din løn i perioden, inkl. din provisionsløn.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Fagforeningen kan hjælpe dig ved:

 • en retssag
 • en politianmeldelse
 • en fagretlig behandling.

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du selv forfølge dit krav.