Hvis du ikke kan søge feriepenge digitalt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal bruge denne blanket i perioden 1. september 2021 – 30. september 2022, hvis du vil søge om udbetaling af:

  • ferie ud over 4 uger (tidligere 5. ferieuge)
  • overskydende ferie fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest den 31. december 2022. 

Du kan tage et billede af blanketten og sende billedet digitalt. Du kan også sende blanketten til os med post. 

Har du ferie til gode for ferieafholdelsesperioden, der sluttede den 31. december 2021, kan du bestille feriepengene frem til den 15. oktober 2022. 
Herefter overføres pengene til en feriefond, og du skal derfor søge om pengene hos dem. Hvis det er din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, der har overført pengene, skal du kontakte dem for at få oplyst, hvilken feriefond de har overført pengene til.

Du kan kun få udbetalt feriepengene hvis:

  • du har afholdt ferien i ferieafholdelsesperioden.
  • du er fratrådt det job, hvor feriepengene stammer fra inden den 31. december 2021, og du ikke har modtaget offentlige ydelser i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.
  • der er tale om ferie ud over 4 uger, og du ikke har modtaget offentlige ydelser i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021.

Dine feriepenge bliver forældet fem år efter ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december. Herefter kan du ikke få dem udbetalt.

MitID er din adgangskode på internettet, som gør det sikkert for dig at se og oplyse fortrolige og følsomme oplysninger via internettet. Skal du i netbanken eller betjene dig selv hos det offentlige, skal du logge på med MitID.

Som borger kan du få MitID på følgende måder:

  • bestille MitID digitalt - vælg 'Bestil MitID' i 'Selvbetjening'
  • få MitID via din bank
  • få MitID ved personlig henvendelse i kommunens borgerservice.