Arbejdsophør og ferie

Her kan du læse mere om ferie og feriepenge, når du stopper med at arbejde

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver indberette feriepenge for de feriedage, du ikke har holdt, den sidste bankdag i den måned, hvor du fratræder. Du får 12,5 pct. af din samlede løn i ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august. Der skal ikke beregnes feriepenge af løn under ferie.

Du kan se og bestille dine feriepenge fire dage efter udgangen af den måned, du fratræder.

Kan du ikke se dine feriepenge?

Hvis du ikke kan se dine feriepenge i selvbetjeningen, skal du kontakte den arbejdsgiver, du er fratrådt hos.

Har du overført ferie?

Hvis du har overført ferie fra en tidligere ferieperiode, enten som ferie ud over fire uger eller ferie, du har været forhindret i at holde, og du fratræder dit job, inden du har afholdt din overførte ferie, så udbetales ferien til dig.

Hvis du allerede har holdt et større antal overførte feriedage, har du ret til at tage de feriedage, som du har optjent i den igangværende periode, med til dit nye job. Din nye arbejdsgiver er dog ikke forpligtet til at lægge hele din ferie i ferieperioden, hvis du allerede har holdt sammenlagt 25 feriedage i perioden.

Din arbejdsgiver er heller ikke forpligtet til at indgå en aftale om at overføre din resterende ferie til den efterfølgende ferieperiode. Feriebetalingen vil i så fald ske efter perioden slutter 31. december.

Du kan få udbetalt ferie fra et tidligere arbejde uden at holde ferie, hvis:

 • ferien er optjent hos den arbejdsgiver, du er fratrådt.
 • du er fra trådt senest den 31. december ved ferieperiodens udløb.

Du kan bestille ferien fra medio januar og frem til den 30. september, efter ferieperioden er slut. 

Hvis du har modtaget visse offentlige forsørgelsesydelser i løbet af ferieperioden, kan det have betydning for, om du kan få ferien udbetalt.

Dage med offentlige ydelser bliver trukket fra 

Hvis du har modtaget en eller flere af nedenstående offentlige ydelser i løbet af ferieperioden, bliver antallet af dage med ydelser trukket fra antallet af dine feriedage.

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Efterløn
 • Fleksydelse (gælder ikke fleksløntilskud)
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Integrationsydelse, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Uddannelseshjælp (gælder ikke SU)
 • Kontanthjælp eller kontant hjælp

Dette gælder ikke barselsdagpenge og sygedagpenge. Dage med disse ydelser bliver ikke trukket fra de feriedage, du har til gode. 

Der gælder særlige regler, hvis du har været feriehindret op til ferieperioden udløb. Læs mere under ’Forhindret i at holde ferie’

Hvis du ikke har MitID, skal du søge via blanketten herunder.

Når du forlader det danske arbejdsmarked, kan du få udbetalt de feriepenge, du har til gode for indeværende ferieperiode, på én gang uden at holde ferien. Det gælder, hvis du modtager folkepension, førtidspension, seniorpension eller arbejdsgiverbetalt pension. Det gælder ikke, hvis du modtager efterløn.

Du skal være opmærksom på, at dine feriepenge kan blive modregnet i din efterløn, hvis du får dem udbetalt, før du går på pension.

Hvis du har været ansat med ret til ferie med løn, må din arbejdsgiver udbetale dine feriepenge direkte til dig, når du går på pension. Det kræver, at du sender dokumentation til din arbejdsgiver for, at du er gået på pension. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvordan du vil have pengene udbetalt, fx sammen med din sidste løn.

Arbejder du samtidig med, at du modtager din pension, skal du holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

Bestillingsfrist

Hvis du ønsker at få udbetalt alle dine feriepenge på én gang uden at holde ferie, skal du bestille dem senest seks måneder efter din sidste dag på arbejdsmarkedet.

Er det mere end seks måneder siden, du har forladt arbejdsmarkedet, skal du holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

Som pensionist bestemmer du selv, hvornår du holder ferie inden for ferieperioden.

Hvis du ikke kan søge digitalt

Hvis du ikke kan bestille feriepenge digitalt, skal du i stedet bruge en blanket.

Krav om dokumentation

Det er ikke nødvendigt at sende dokumentation med, men du skal kunne dokumentere, at du har forladt arbejdsmarkedet. Dokumentation kan være:

 • en afgørelse om tilkendelse af pension eller førtidspension
 • en udbetaling fra en privat pensionsordning
 • en udbetaling fra en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold.

Tre måneders opsigelse eller derunder

Har du tre måneders opsigelsesvarsel eller derunder, kan du ikke blive tvunget til at holde din hovedferie i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan dog godt pålægge dig at holde din øvrige ferie, hvis ferien er varslet mindst en måned før og ferien kan holdes inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Hvis du og din arbejdsgiver havde planlagt din hovedferie, inden du blev opsagt, er du ikke forpligtet til at holde ferien i opsigelsesperioden, medmindre arbejdsgiver forlænger din opsigelsesperiode med det antal feriedage, du holder. Det gælder også, selvom den samlede opsigelsesperiode er mindre end tre måneder.

Ønsker du selv at holde den oprindelige ferie, fx fordi du har bestilt en rejse, vil du fortsat kunne holde ferien som planlagt.

Mere end tre måneders opsigelse

Hvis du har mere end tre måneders opsigelsesvarsel, gælder de almindelige regler om varsling af ferie. Din arbejdsgiver kan derfor varsle, at du skal holde din hovedferie i opsigelsesperioden. Det kræver dog, at dit opsigelsesvarsel er på minimum 3 måneder plus feriens længde.

Hvis din arbejdsgiver fritstiller dig, anses du for at have holdt ferie, hvis ferievarslet og feriedagene kan rummes inden for fritstillingsperioden. Også selvom du ikke ønsker at holde din ferie.

Hvis du får nyt arbejde, imens du er fritstillet, må din gamle arbejdsgiver kun betragte din ferie for holdt, hvis du holder ferie hos din nye arbejdsgiver. Der er to undtagelser:

 • Hvis din tidligere arbejdsgiver ikke kan modregne i lønnen fra dit nye job.
 • Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs.

Når du er fritstillet, er det ikke et krav, at din arbejdsgiver faktisk varsler ferien over for dig.

Optjening af ferie under fritstilling

Du vil som udgangspunkt optjene feriedage og feriepenge i en fritstillingsperiode.  

Får du nyt job i fritstillingsperioden, vil du ikke længere optjene feriedage hos den arbejdsgiver, som har fritstillet dig.

Hvis din løn fra den arbejdsgiver, som har fritstillet dig, er højere end lønnen fra din nye arbejdsgiver, optjener du feriepenge af forskellen mellem lønnen fra din første arbejdsgiver og lønnen fra din nye arbejdsgiver. Du vil samtidig optjene feriepenge af den løn, du får fra din nye arbejdsgiver.

Feriepenge bliver automatisk udbetalt ved død, og der bliver givet besked til den, der skal udbetale feriepengene og skifteretten. Feriepengene bliver udbetalt til boet eller de pårørende.

Hvis der er feriepenge til gode fra FerieKonto, bliver pengene automatisk udbetalt til afdødes NemKonto. Hvis afdødes NemKonto er lukket, har FerieKonto brug for kopi af skifteretsattesten og kontooplysninger for at udbetale til de efterladte.

Hvis oplysningen om dødsfaldet kommer fra en pårørende – fx ved dødsfald i udlandet – får den, som skal udbetale feriepengene direkte besked. Vær opmærksom på, at Feriepengeinfo ikke får automatisk besked om dødsfald i udlandet. Ved dødsfald i udlandet skal der sendes en kopi af dødsattesten til Feriepengeinfo.