Familieydelser

Advarsel

Er du tilmeldt Betalingsservice?

Hvis du har tilmeldt opkrævninger fra Udbetaling Danmark til Betalingsservice, vil du få et indbetalingskort, som du skal bruge til at betale for april. Du skal betale senest den 13. april 2015. Årsagen er, at der desværre er sket en teknisk fejl. I maj vil du igen automatisk blive opkrævet via Betalingsservice.

Information

​Næste udbetalingsdato

20.04.2015 (børne- og ungeydelsen)

Børneydelsen (0-14 år) udbetales hvert kvartal, mens ungeydelsen (15-17 år) udbetales hver måned.

Kontakt Familieydelser

Loading contacts...