Hvordan betaler jeg?

Her kan du læse om, hvordan du betaler en opkrævning til Udbetaling Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der er flere måder, du kan betale penge tilbage til Udbetaling Danmark:

  • Du kan betale det fulde beløb på én gang ved at bruge det indbetalingskort, du får sendt med opkrævningen. 
  • Du kan anmode om en afdragsordning, så du skal betale et fast, månedligt beløb. Hvis du får en afdragsordning, kan du tilmelde betalingerne til Betalingsservice, så de bliver trukket automatisk.

Du kan ikke udskyde eller sætte en betaling i bero hos Udbetaling Danmark.

Det eneste tilfælde, hvor Udbetaling Danmark automatisk sætter en betaling i bero, er, hvis du venter på en afgørelse på din klage om boligstøtte. Her vil betalingen blive sat i bero, indtil du får svar.

Du kan anmode om en afdragsordning, hvis du skal betale penge tilbage til Udbetaling Danmark. Det kan fx være barselsdagpenge, boligstøtte, folkepension eller familieydelser.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder min aftale om afdragsordning?

Hvis du ikke betaler afdragene til tiden, annullerer Udbetaling Danmark din afdragsordning. Du skal i stedet betale resten af det beløb, du skylder, på én gang. Betaler du stadig ikke, kan beløbet blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Du kan læse mere om, hvad det betyder at blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen:

Hvis du overskrider en betalingsfrist for en opkrævning, får du tilsendt en rykker fra Udbetaling Danmark med et gebyr på 250 kr. Bemærk, der er ikke gebyrer på rykkere vedrørende boligstøtte. Det gælder dog ikke rykkere vedrørende boligstøttelån. 

Betaler du ikke efter den første rykker, får du tilsendt endnu en rykker. Så snart du overskrider en betalingsfrist, kan din betaling blive registreret til modregning hos Gældsstyrelsen. Læs mere om, hvad det betyder, hvis din betaling bliver registreret til modregning hos Gældsstyrelsen:

Hvis du skal hjælpe en anden med at betale penge til Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig med at betale penge til Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til fuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Du vil først få et indbetalingskort, når du får et brev fra Opkrævning i Udbetaling Danmark.

Husk at tjekke din Digital Post

Du får tilsendt indbetalingskortet  med Digital Post.

Hvis du er fritaget fra Digital Post og mangler et indbetalingskort, skal du kontakte Opkrævning på tlf. 70 12 80 65, så du kan få tilsendt et nyt.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om opkrævning, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Sådan sender du dokumentation til Opkrævning i Udbetaling Danmark

  • Gå på www.borger.dk/udbetalingdanmark
  • Vælg 'Opkrævning'
  • Klik på 'Send Digital Post til Opkrævning'
  • Log ind med MitID
  • Skriv et emne, din besked og vedhæft evt. dokumentation (du vedhæfter dokumentation ved at klikke på papirklip-ikonet)
  • Afslut med at klikke på 'Send'

Kontakt Opkrævning