Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov. Med den nye ferielov kan du holde din ferie allerede måneden efter, du optjener den. Hvis du er ny på arbejdsmarkedet, betyder det, at du kan holde betalt ferie fra starten af din ansættelse. Den nye ferielov ændrer ikke på, at du optjener ret til 25 feriedage om året.

Inden den nye ferielov træder i kraft, er der en overgangsperiode. Det er der, fordi du med indførslen af de nye ferieregler ellers både vil have optjent ferie efter de nuværende regler og samtidig begynde at optjene ferie, som du kan holde måneden efter, du har optjent den. Hvis vi skiftede til de nye regler uden en overgangsperiode, ville du det første år, kunne have ret til op til ti ugers ferie. Det ville have store konsekvenser for både den danske samfundsøkonomi og din arbejdsgivers økonomi.

For at undgå det, bliver de feriepenge, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Her på siden kan du læse, hvad den nye ferielov og overgangsåret betyder for dig.

Planlæg sommerferie 2020

Planlæg din sommerferie 2020

 • Den 1. maj 2020 får du op til 16,64 feriedage. Det er de feriedage, du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019.
 • Hvis du har ferie, som du ikke bruger mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020, får du dem automatisk med over i den nye ferielov. Du kan derfor holde ferien frem til den 31. december 2021.
 • Fra 1. september 2020, optjener du 2,08 feriedage for hver måneds ansættelse, som du kan holde allerede måneden efter, du har optjent dem.

I perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 har du op til 16,64 feriedage til rådighed, hvis du har været ansat i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. Det svarer til lidt over tre ugers ferie. Hvis du planlægger at holde mere end tre ugers sommerferie i 2020, kan du overføre nogle feriedage fra det ferieår, der slutter 30. april 2020. Det skal du aftale med din arbejdsgiver. Hvis du har ret til feriefridage eller andre former for fridage, kan du selvfølgelig også bruge dem.

Grunden til, at du ikke har 25 feriedage til rådighed i sommeren 2020 er, at ferien er optjent i otte måneder fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, som en del af overgangen til den nye ferielov. Normalt optjenes ferie i tolv måneder, men for at imødekomme de anderledes ferieperioder i den nye ferielov, er det nødvendigt med et kortere optjeningsår i dette overgangsår.

Husk, at du fra den 1. september 2020 optjener 2,08 feriedage hver måned, som du kan holde umiddelbart efter, du har optjent dem.

Med Ferieplanlæggeren kan du få et overblik over, hvor mange feriedage du kan holde fra den 1. maj 2020.

Når efterårsferien står for døren i oktober 2020, er den nye ferielov lige trådt i kraft i september. Det betyder, at mange vil have optjent 2,08 feriedage i september, hvilket jo ikke er nok til at holde en hel efterårsferie for.

Her kan du bruge overskydende feriedage, du ikke har brugt mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020. Dem får du automatisk med over i den nye ferieperiode. Hvis du har feriefridage eller andre former for fridage, kan du også bruge dem.

Din arbejdsgiver har som noget nyt mulighed for at give dig ferie på forskud. Det betyder, at du kan aftale med din arbejdsgiver, at du kan holde betalt ferie, før den er optjent. Det kan fx være nogle af de feriedage i efterårsferien, du først optjener i oktober og november.

Det ferietillæg, du har optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, får du udbetalt senest, når ferien begynder. I de fleste tilfælde udbetales ferietillægget som et samlet beløb i begyndelsen af ferieåret, der starter den 1. maj 2020.

Ferietillægget er optjent over otte måneder mod normalt 12 måneder.

Hvis du har mindre end 8,4 feriedage at holde ferie for i perioden fra 1. maj til 31. august 2020, kan du søge om Ferieforskud 2020.

Det er en udbetaling af de feriepenge, du har optjent fra 1. september til 31. december 2019, som ellers ville blive til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Du kan få Ferieforskud 2020, hvis du:

 • har arbejdet højst 4 måneder fra 1. januar til 31. august 2019
 • har fået løn for arbejde i hele eller dele af perioden fra 1. september til 31. december 2019
 • afholder feriedage i perioden fra 1. maj til 30. september

Sidste ansøgningsfrist er den 31. august 2020.

Fra oktober 2020 kan du i stedet søge om tidlig udbetaling af op til 3 ugers feriemidler.

Se en film om, hvordan du holder ferie i overgangsåret. Filmen åbner i nyt vindue.

Se en film om, hvordan du holder ferie i overgangsåret, inden den nye ferielov træder i kraft. Filmens indhold er et supplement til den information, som du kan finde uddybet her på siden. Filmen åbner i nyt vindue.

Prøv Ferieplanlæggeren

Er du i tvivl om, hvor mange feriedage du kan holde i 2020? 

Så prøv denne ferieplanlægger, der kan give dig et overblik over, hvor mange feriedage du har til rådighed fra den 1. maj 2020. Den hjælper dig også med at holde regnskab over de feriedage, du kan holde, efter den nye ferielov starter den 1. september 2020. 

Vær opmærksom på, at Ferieplanlæggeren er vejledende og ikke tager højde for alle situationer og ansættelsestyper. Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på i afsnittet ”Om ferieplanlæggeren”. 

Fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 har du op til 16,64 feriedage til rådighed. Ferien er optjent i otte måneder fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Perioderne er kortere, som en del af overgangen til den nye ferielov. Fra 1. september 2020 optjener du 2,08 dage per måned, som du kan holde måneden efter, du har optjent den.

Ferie fra 1. september 2020

Din ferie fra 1. september 2020

 • Med den nye ferielov optjener du ferie fra 1. september til 31. august året efter.
 • Du optjener stadig 2,08 feriedage for hver måneds ansættelse, som svarer til i alt 25 feriedage på et år. Det nye er, at du kan holde ferien allerede måneden efter, du har optjent den.
 • Du kan holde din ferie fra 1. september til 31. december året efter. Du har derfor 16 måneder til at holde ferien.
 • Hvis du har feriedage, som du ikke bruger mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020, får du dem automatisk med over i den nye ferielov.

I selvbetjeningsløsningen på borger.dk/ferie kan du hele tiden følge med i, hvor meget ferie du har optjent, hvis du er timelønnet eller fratrådt. Der kan du også bestille dine feriepenge.

Den nye ferielov gælder også for dig, der har ferie med løn. Du kan fortsat holde op til 25 dages betalt ferie om året. Det nye for dig er, at du kan holde din ferie allerede måneden efter, du optjener den. Du får derfor ikke 25 nye feriedage den 1. maj, som du er vant til.

Du får også en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler, hvis du er ansat i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Hvis du har ferie med løn, kan du ikke se dine feriepenge på borger.dk. Det er kun, hvis du fratræder din stilling, at din arbejdsgiver skal gøre dine feriepenge op. Så kan du se og bestille dem på borger.dk/ferie.

Ferietillægget udgør som udgangspunkt stadig 1 % af lønnen. Udbetalingstidspunktet ændres dog med den nye ferielov.
Din arbejdsgiver har to muligheder:

 • Du kan få udbetalt ferietillægget for de første ni måneder med din løn for maj måned og for de resterende tre måneder med din løn for august
 • Du kan få ferietillægget udbetalt samtidig med, at din ferie begynder.

Det ferietillæg, du får udbetalt med din løn for maj 2020, er optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, hvor overgangsåret til den nye ferielov begynder. Ferietillægget er altså optjent over otte måneder mod normalt 12 måneder.

Ferieloven sikrer dig 25 dages ferie om året. Den nye ferielov ændrer ikke på, at du kan have ret til mere end de 25 dages ferie, hvis du fx i din overenskomst eller ansættelseskontrakt har krav på feriefridage/6. ferieuge eller andre former for fridage.

Det kan dog være en god idé at tjekke hos din arbejdsgiver eller fagforening, om der bliver lavet ændringer til din overenskomst, i forbindelse med at den nye ferielov starter.

Se en film om, hvordan du optjener og holder ferie med den nye ferielov. Filmen åbner i nyt vindue.

Se en film om, hvordan du optjener og holder ferie med den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Filmens indhold er et supplement til den information, som du kan finde uddybet her på siden. Filmen åbner i nyt vindue.

Fra 1. september 2020 begynder du at optjene din ferie fra 1. september til 31. august året efter. Den ferie kan du holde sideløbende fra 1. september til 31. december året efter. Du har altså 16 måneder til at holde din ferie.

Hvilke regler kommer vi fra?

For bedre at forstå den nye ferielov, er det en god idé at kigge på den ferielov, vi kommer fra.  

Indtil den nye ferielov træder i kraft, optjener og holder du din ferie forskudt. Det betyder, at du optjener din ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december. De feriedage kan du holde fra 1. maj og frem til 30. april året efter. Der kan derfor gå op til 16 måneder, fra du optjener din ferie, til du kan holde den. Det ændrer sig med den nye ferielov. 

De ferieregler vi kommer fra, giver dig ret til 25 dages ferie om året. Det har du stadig i den nye ferielov. Ændringen er, at du vil få 2,08 feriedage hver måned, som du kan holde allerede måneden efter, du har optjent dem.

I 2019 er vi gået ind i en overgangsperiode, som skal sikre, at vi alle kommer smidigt fra de gamle til de nye ferieregler.  

Men hvad går overgangsperioden ud på? Det kan du læse mere om i næste afsnit.

Med de nuværende ferieregler optjener du ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Den ferie kan du holde fra 1. maj og frem til 30. april året efter. Der kan derfor gå op til 16 måneder, fra du optjener, til du kan holde din ferie.

Lønmodtagernes Feriemidler

Din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler

Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår, som løber fra den 1. september 2019 til 31. august 2020.

 • Feriepenge, du optjener i overgangsåret, bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.
 • Overgangsåret gælder alle lønmodtagere, og din opsparing er 12,5 % af din ferieberettigede løn.
 • Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler. I starten af 2021 får du et brev, hvor du bliver bedt om at tjekke, at din arbejdsgiver har indberettet de korrekte feriepenge til fonden.
 • Du får opsparingen udbetalt ved folkepensionsalderen.

Bemærk, at du i overgangsåret stadig kan holde ferie, næsten som du plejer. Læs mere i afsnittet ’Planlæg sommerferie 2020’.

Tidlig udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler

Mulighed for udbetaling af feriemidler i oktober 2020

 • Du kan få udbetalt feriemidler, der svarer til op til 3 ugers ferie
 • Udbetalingen sker senest i oktober 2020
 • Udbetalingen bliver beregnet ud fra din lønindkomst i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020
 • Du kan ikke få beløbet oplyst endnu, da det endnu ikke er aftalt, hvordan beløbet skal beregnes. Lønmodtagernes Feriemidler arbejder på at udvikle den tekniske løsning, så du let og enkelt kan få udbetalt beløbet senest i oktober
 • Udbetaling af feriemidler bliver ikke modregnet, hvis du får ydelser, som fx kontanthjælp eller folkepension.

Du får automatisk din opsparing udbetalt ved folkepensionsalderen. Du har mulighed for at søge om at få opsparingen udbetalt, før du når folkepensionsalderen. 

Ved dødsfald udbetales opsparingen til boet.

En ny aftale giver mulighed for, at du fra oktober 2020 kan vælge at få udbetalt feriemidler svarende til op til 3 ugers ferie.

Din nye opsparing svarer til 12,5 % af din ferieberettigede løn i overgangsåret. Pengene bliver administreret og forvaltet af Lønmodtagernes Feriemidler, som er en ny fond under LD Fonde. Det er LD Fonde, der forvalter og investerer din opsparing bedst muligt.

Ja, alle, der optjener feriepenge i overgangsåret, får en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Det gælder også, hvis du har ferie med løn. Du får derfor en opsparing, fordi din arbejdsgiver ellers skulle give dig dobbelt så meget ferie, når den nye ferielov begynder. Du får opsparingen udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Alle de feriepenge, som du optjener i overgangsåret 1. september 2019 til 31. august 2020, indgår i din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Også selvom du skifter job og derfor har flere arbejdsgivere i overgangsåret.

Den ferie, du optjener inden den 1. september 2019, kan du holde fra den 1. maj 2020.

Alle der optjener ferie i overgangsåret fra 1. september 2019-31. august 2020, får en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Det gælder også, selvom du forlader arbejdsmarkedet i overgangsåret fx ved at gå på pension eller hvis du flytter permanent til udlandet. 

Hvis du går på pension efter den 1. september 2019, kan du både have feriepenge, der kan udbetales efter anmodning, og feriepenge, der bliver til din nye opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Feriepenge, du har optjent fra 1. januar 2019-31. august 2019, er optjent efter de samme regler som hidtil og kan derfor udbetales efter anmodning.

Feriepenge, du optjener i overgangsåret, bliver til din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Du kan tidligst få opsparingen udbetalt fra den 1. oktober 2021.

Din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folke- eller førtidspension.

Hvis du er i tvivl, om opsparingen kan påvirke andre ydelser, skal du kontakte den ordning, som udbetaler ydelsen.

Hvis du har optjent mindre end 8,4 feriedage at holde ferie for i perioden 1. maj til 31. august 2020, har du måske mulighed for at søge om Ferieforskud 2020. Det er et forskud på din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Bemærk, at ansøgningsfristen er den 31. august 2020.

Fra oktober 2020 kan du kan i stedet søge om tidlig udbetaling af op til 3 ugers feriemidler.

Se en film om din nye opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Filmen åbner i nyt vindue.

Se en film om din nye opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Filmens indhold er et supplement til den information, som du kan finde uddybet her på siden. Filmen åbner i nyt vindue.

Inden den nye ferielov, er der et overgangsår, som løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Feriepenge, du optjener i overgangsåret, bliver til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Du får opsparingen udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Sådan gør Louise og Kristian

Sådan gør Louise og Kristian

Louise og Kristian elsker at rejse. De mødte hinanden i 2013 og deres fælles udenlandsture har siden været årets højdepunkter. Det er derfor vigtigt for dem, at de stadig har mulighed for at rejse, når den nye ferielov starter den 1. september 2020. 

De har derfor besluttet at planlægge, hvordan de kan holde tre ugers sommerferie og en uges efterårsferie i 2020. Derudover vil de gerne en tur på ski i slutningen af februar 2021.

Sommerferien 2020

Den 1. maj 2020, har både Louise og Kristian ca. 16 feriedage til rådighed. De plejer at få 25 feriedage den 1. maj fra deres faste arbejde. Sådan er det ikke i 2020, fordi ferien kun er optjent i otte måneder, fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, som en del af overgangen til den nye ferielov.

Med de 16 feriedage, kan Louise og Kristian holde lidt mere end tre ugers ferie. Louise har desuden fem feriefridage via en overenskomst, som hun kan supplere med. Hun har derfor i alt over 21 dages ferie og kan sagtens holde tre ugers sommerferie.

Kristian kan også holde tre ugers sommerferie, men i modsætning til Louise har han ingen feriefridage eller ekstra feriedage. Han bruger derfor 15 af sine 16 feriedage i sommerferien.

Den 1. maj 2020, har Louise og Kristian ca. 16 feriedage til rådighed. Louise har også fem feriefridage. Hun har derfor i alt over 21 dages ferie. Hun holder tre ugers sommerferie og har efterfølgende 6,64 feriedage tilbage efter ferien. Kristian kan også holde tre ugers sommerferie, men har ikke feriefridage eller ekstra feriedage. Han har derfor 1,64 feriedage tilbage efter sommerferien.

Efterårsferien 2020

Når den nye ferielov begynder den 1. september 2020, optjener Louise og Kristian 2,08 feriedage i september, som de allerede kan holde i oktober.

Louise planlægger at holde efterårsferie for sine fem feriefridage.

Kristians situation er lidt anderledes. Han har brugt næsten al sin ferie i sommerferien. Med de 2,08 feriedage han optjener i september 2020, har han kun lidt over tre dages ferie til efterårsferien. Kristian vil gerne holde fem feriedage i efterårsferien, så han overvejer, hvilke muligheder han har.

 • Kristian kan bruge noget af den ferie, han skal have holdt senest 30. april 2020. Det kræver, at han ved det i god tid, så han kan overføre feriedagene til den nye ferieperiode
 • Kristian kan lave en aftale med sin chef om at holde noget af sin ferie på forskud. Hvis det kan aftales, betyder det, at han i efterårsferien kan supplere med feriedage, som han først optjener senere.
 • Hvis ingen af delene kan lade sig gøre, må Kristian nøjes med at holde tre dages betalt efterårsferie.

Kristian aftaler med sin chef, at han kan holde to feriedage på forskud. Det betyder, at han får lov til at holde de to feriedage i efterårsferien, som han optjener i oktober og ellers først ville kunne holde fra november.

Louise og Kristian optjener 2,08 feriedage i september, som de allerede kan holde i oktober. Til efterårsferien har Louise derfor lidt over 8 feriedage og Kristian har lidt over 3. Louise holder efterårsferie for sine fem feriefridage. Kristian holder to feriedage på forskud, som han ellers først ville kunne holde fra november. Efter efterårsferien har Louise lidt over 3 feriedage og Kristian har lidt mindre end 1 feriedag.

Juleferien 2020 og vinterferien 2021

Hvis Louise og Kristian vil være sikre på kunne komme på skitur i februar 2021, skal de i god tid planlægge ferien.

Louise holder tre fridage mellem jul og nytår. Med de otte feriedage hun optjener fra oktober til og med januar, har hun samlet ca. 9 feriedage, når det er tid til skitur i februar 2021.

Kristian aftalte med sin chef at holde to dages ferie på forskud i efterårsferien. For at kunne holde fem dages vinterferie, arbejder han mellem jul og nytår. På den måde kan Kristian i februar holde den ferie, han optjener fra november til januar. Med syv feriedage på kontoen bliver vinterferien med Louise derfor ikke noget problem.

Louise holder tre fridage mellem jul og nytår. Den 1. januar får hun fem nye feriefridage. Fra oktober til januar optjener hun lidt over 8 feriedage. Kristian optjener lidt over 6 feriedage. De holder begge fem feriedage i vinterferien 2021. Efter ferien har Louise ni feriedage og Kristian har to feriedage.

Sommerferien 2021

Når den igen står på sol og sommerferie i juli, har Louise og Kristian siden vinterferien optjent lidt over 10 dages ferie. Fordi de ikke har holdt ferie i mellemtiden, har Louise lidt mere end 19 dage til rådighed, som består af lidt over 14 feriedage og fem feriefridage via sin overenskomst.

Kristian har lidt over 12 feriedage til sommerferien. De beslutter derfor at planlægge to ugers sommerferie, så Kristian ikke behøver at holde ferie på forskud. Det betyder også, at både Louise og Kristian fremadrettet har ferie nok til at holde både efterårsferie, vinterferie og sommerferie.

De skal dog være opmærksomme på, at deres arbejdsgivere har ret til at bede dem holde tre ugers ferie i hovedferien fra den 1. maj til den 30. september. Hvis de gør det, må Kristian og Louise ændre deres ferieplaner, så de har tre hele ugers ferie i hovedferieperioden.

Louise og Kristian optjener lidt over 10 feriedage fra februar til juni. Til sommerferien 2021 har Louise lidt over 14 feriedage og fem feriefridage. Kristian har lidt over 12 feriedage i juli. De holder to ugers sommerferie. Efter ferien har Louise lidt over 9 feriedage og Kristian har lidt over 2 feriedage.

Læs mere om ferie og feriepenge

Læs mere om din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler