Ansøg om ændring af uddannelsesbidrag

Du skal bruge denne blanket, hvis du vil søge om ændring af et uddannelsesbidrag, der allerede er fastsat eller aftalt, fx hvis du ønsker forhøjelse, nedsættelse eller bortfald af uddannelsesbidraget.

I nogle tilfælde skal der betales et lovpligtigt gebyr. Du kan her få vejledning om gebyr.

Sådan gør du

  • Du vil løbende blive vejledt om de trin, du skal igennem, før blanketten er klar til at blive sendt til Familieretshuset
  • Inden du sender din ansøgning, får du en samlet oversigt over de informationer, du har indtastet i blanketten.

Bemærk: Hvis der tidligere er truffet afgørelse om uddannelsesbidrag, vil det hjælpe meget, hvis du medsender en kopi af bidragsafgørelsen sammen med din ansøgning.

Dokumentet kan vedhæftes i den digitale ansøgning. Hvis du søger om ændring af et skriftligt aftalt uddannelsesbidrag, skal du vedhæfte en kopi af aftalen, når du udfylder ansøgningen.