Anmeld til LG som fagforening eller advokat

Her kan du som fagforening, a-kasse eller advokat udfylde en anmeldelse på vegne af en lønmodtager.

Før anmeldelsen kan sendes til LG, skal den godkendes af lønmodtageren. Det er dit ansvar som repræsentant at sørge for, at anmeldelsen bliver godkendt rettidigt i forhold til LG's anmeldelsesfrist.

Du får en kvittering, når anmeldelsen er modtaget.