DP 211 Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56.

Kontakt

96 28 42 40 ( Telefontid)

sdp.sec@herning.dk

Borgerservice
Torvet, indgang B 5
7400 Herning
( Åbningstid)