DP 212 Erklæring om raskmelding

Blanketten bruges af lønmodtagere, a-kasse medlemmer og selvstændige til at raskmelde sig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Kontakt

96 28 42 40 ( Telefontid)

sdp.sec@herning.dk

Borgerservice
Torvet, indgang B 5
7400 Herning
( Åbningstid)