Oplys om ændringer til familieydelser

Her kan du give Udbetaling Danmark besked, når der sker ændringer i din situation. Du har bl.a. pligt til at give besked, når:

 • du ikke længere er enlig forsørger
 • du er eller bliver gift, også selvom du ikke lever sammen med din ægtefælle
 • dit barn ikke længere bor hos dig. Det gælder også, hvis du og barnets anden forælder har en 7/7-ordning, og dit barn skifter adresse fx til barnets anden forælder
 • du ikke længere har forældremyndigheden over barnet
 • dit barn begynder at opholde sig mere hos den anden forælder end hos dig
 • du får arbejde eller bopæl i udlandet
 • du flytter sammen med en person på over 18 år
 • dit barn bliver adopteret
 • dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • du ikke længere er socialt sikret i Danmark.

Sådan gør du

 • Klik på ’Videre’.
 • Klik på den oplysning, du gerne vil give besked om.

Hvis du har andre ændringer, skal du kontakte Udbetaling Danmark.