Ferie og feriepenge

Bestil feriepenge

Har du optjent feriepenge i 2017, kan du få dem udbetalt i ferieåret 2018/2019.

Forhindret i at holde ferie

Du kan få dine feriepenge for hovedferien udbetalt, hvis du har været forhindret i at holde ferie. Du kan bestille feriepengene efter d. 10 september.

Feriepenge ved fratræden

Når du fratræder en stilling hvor du har haft løn under ferie, går der ca. 6 uger fra udgangen af den måned du fratræder, før du kan bestille dine feriepenge.