Inflationshjælp – særlig støtte til børnefamilier

Udsatte børnefamilier kan få særlig økonomisk støtte. Den udbetales i to halvdele – i juni og august 2023

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du er i målgruppen for inflationshjælp, hvis du i januar 2023 har modtaget en af følgende ydelser: 

 • selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • overgangsydelse
 • uddannelseshjælp
 • kontanthjælp
 • ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb. 

Det gælder også, hvis du først får hjælpen udbetalt efter januar måned 2023, hvis hjælpen var bestemt til forsørgelse i januar måned 2023.Det er også en betingelse, at:

 • du forsørger eget barn/egne børn under 15 år i hjemmet
 • barnet er bopælsregistreret hos dig i CPR den 31. januar 2023.

Hvis dit barn/dine børn ikke er registreret i CPR på din bopæl den 31. januar 2023, kan du ikke få inflationshjælp.

Bemærk, at du ikke skal ansøge om inflationshjælp. Hvis du er i målgruppen, bliver inflationshjælpen udbetalt automatisk i juni og august 2023.

Du skal kun ansøge om inflationshjælp i kommunen, hvis du mener, at du opfylder betingelserne for at få udbetalt inflationshjælpen, men ikke har fået den udbetalt  fra kommunen.

En forælder kan højst få inflationshjælp til 3 børn.

Forælder til både særbørn og fællesbørn?

Hvis du er forælder til både særbørn og fællesbørn udbetales inflationshjælpen først til særbørnene og derefter til fællesbørnene.

Hvis du som mor har 2 særbørn og I som forældrene har 2 fællesbørn

Hvis moren har 2 særbørn og forældre har 2 fællesbørn, får moren udbetalt inflationshjælp til de 2 særbørn og til 1 fælles barn. Der bliver ikke udbetalt inflationshjælp for det sidste fællesbarn, da der højst kan udbetales inflationshjælp til moren for 3 børn.

Inflationshjælpen udbetales automatisk over 2 gange:

 • første gang i slutningen af juni 2023
 • anden udbetaling er i august 2023.

Det betyder, at du ikke  skal ansøge om inflationshjælp. Inflationshjælpen udbetales automatisk af den kommune, hvor du havde bopælsadresse den 31. januar 2023.

Inflationshjælpen udbetales til den forælder, hvor barnet var registreret med bopælsadresse i CPR den 31. januar 2023.

Når begge forældre opfylder betingelserne for at modtage inflationshjælp, og de har fælles børn

Det er moderen, der er registreret i CPR, der modtager inflationshjælpen i de tilfælde hvor begge forældre opfylder betingelserne for at få inflationshjælp. På den måde sikres, at der kun udbetales inflationshjælp én gang pr. barn, selv om begge forældre opfylder betingelserne.

Hvis forældrene har særbørn og fælles børn

Hvis den ene forælder (forælder A -den registrerede mor) har 2 særbørn og den anden forælder (forælder B) har 1 særbarn og de sammen har 2 fælles børn, der er registreret med bopælsadresse hos dem i CPR, modtager forælder A inflationshjælp for 2 særbørn og 1 fælles barn. Det skyldes, at inflationshjælpen udbetales til den registrerede moder. Forælder B får udbetalt inflationshjælp til sit særbarn. Der udbetales ikke inflationshjælp til det andet fælles barn.  

Du modtager:

 • 7.500 kr. til første barn,
 • 3.750 kr. til andet barn og
 • 2.250 kr. til tredje barn.

Der kan i alt udbetales 13.500 kr. til en forælder, der har 3 eller flere børn under 15 år, som bor på samme adresse. Det skal også være registreret i CPR.

Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for at få udbetalt inflationshjælp, men du ikke har fået udbetalt inflationshjælp fra kommunen, kan du ansøge om at få inflationshjælp.

Du skal ansøge  om inflationshjælp i  den kommune, du boede i pr. 31. januar 2023. Kontakt kommunen for at få oplysninger om, hvordan du kan ansøge. Ansøgningsprocessen kan variere fra kommune til kommune.

Ansøgningen skal være modtaget i kommunen senest den 30. november 2023.

Kommunen vurderer, om du opfylder betingelserne for at kunne modtage inflationshjælp. Hvis du opfylder betingelserne, udbetaler kommunen automatisk inflationshjælp til dig.

Hvis du ikke opfylder betingelserne, vil der ikke blive udbetalt inflationshjælp til dig. Du kan ikke klage over kommunens vurdering om, at du ikke opfylder betingelserne for inflationshjælp.

Inflationshjælpen påvirker ikke de ydelser som du modtager i 2023.

Inflationshjælpen indgår ikke i tildeling og beregning af forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser til dig eller til din eventuelle ægtefælle, samlever eller hustandsmedlemmer i 2023. Inflationshjælpen medfører heller ikke fradrag i disse ydelser i 2023.

Det betyder, at en myndighed, som udbetaler ydelser til dig, skal se bort fra udbetalt inflationshjælp i 2023. Da den myndighed, som udbetaler hjælp til dig, ikke automatisk kan se, at du har fået udbetalt inflationshjælp i 2023, skal du selv give myndigheden besked. Det kan f.eks. være kommunen eller Udbetaling Danmark.

Myndigheden kan kræve dokumentation for, at du har modtaget inflationshjælp.

Efter 31. december 2023 vil inflationshjælpen kunne påvirke udbetalingen af visse ydelser, hvis du ikke har brugt hjælpen inden da.

Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for at få udbetalt inflationshjælp, men ikke automatisk har fået udbetalt inflationshjælp, kan du ansøge kommunen om at få inflationshjælp. Hvis kommunen vurderer, at du ikke kan få inflationshjælp, kan du ikke klage over kommunens vurdering.