Eksempler på udbetaling af børne- og ungeydelse fra januar 2022

Jeg bor med mit barns anden forælder

To forældre bor sammen og har fælles forældremyndighed over deres to børn på 3 år og 7 år.

Inden januar 2022

Den ene forælder får udbetalt børne- og ungeydelse for begge børn:

3.666 kr. (for barnet på 3 år) + 2.883 kr. (for barnet på 7 år) = 6.549 kr. pr. kvartal

Fra januar 2022

Begge forældre får en halvdel hver af børne- og ungeydelsen for begge børn.

Den ene forælder:

1.833 kr. (for barnet på 3 år) + 1.441,5 kr. (for barnet på 7 år) = 3.275 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone)

Den anden forælder:

1.833 kr. (for barnet på 3 år) + 1.441,5 kr. (for barnet på 7 år) = 3.275 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone)

Forældrene får til sammen 6.550 kr. pr. kvartal. Hver halvdel bliver udbetalt til deres egen NemKonto.

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

To forældre bor sammen og har fælles forældremyndighed over deres to børn på 2 år og 5 år. Derudover har den ene forælder et barn på 16 år fra et tidligere forhold, der også bor hos dem.

Inden januar 2022

Den ene forælder får udbetalt ungeydelse for barnet på 16 år, da barnet bor hos denne forælder: 961 kr. pr. måned

Den anden forælder får udbetalt børneydelse for de to fælles børn på 2 år og 5 år:

4.629 kr. (for barnet på 2 år) + 3.666 kr. (for barnet på 5 år) = 8.295 kr. pr. kvartal

Fra januar 2022

Begge forældre får en halvdel hver af børneydelsen for deres to fælles børn.

Derudover får den ene forælder fortsat hele ungeydelsen for barnet på 16 år. Det skyldes, at denne forælder ikke boede sammen med barnets anden forælder den 19. oktober 2021 – så bliver ydelsen ikke delt. Samtidig modtog forælderen den sidste udbetaling af ungeydelse i december 2021. Derfor fortsætter forælderen med at få hele ungeydelsen for barnet.

Den ene forælder:

2.314,5 kr. (for barnet på 2 år) + 1.833 kr. (for barnet på 5 år) = 4.148 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone) + 961 kr. pr. måned (for barnet på 16 år)

Den anden forælder:

2.314,5 kr. (for barnet på 2 år) + 1.833 kr. (for barnet på 5 år) = 4.148 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone)

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

To forældre bor sammen og har fælles forældremyndighed over deres barn på 1 år.

Derudover har begge forældre et barn fra tidligere forhold. Den ene forælder har et barn på 7 år, der også bor hos dem. Den anden forælder har et barn på 15 år, der ikke bor hos dem.

Inden januar 2022

Den ene forælder får udbetalt børneydelse for deres fælles barn på 1 år. Derudover får forælderen børneydelse for barnet på 7 år, da barnet bor hos denne forælder:

4.629 kr. (for barnet på 1 år) + 2.883 kr. (for barnet på 7 år) = 7.512 kr. pr. kvartal

Den anden forælder får ikke udbetalt børne- og ungeydelse for nogle af børnene.

Fra januar 2022

Begge forældre får en halvdel hver af børneydelsen for deres fælles barn.

Derudover får den ene forælder fortsat hele børneydelsen for barnet på 7 år. Det skyldes, at denne forælder ikke boede sammen med barnets anden forælder den 19. oktober 2021 – så bliver ydelsen ikke delt. Samtidig modtog forælderen den sidste udbetaling af ungeydelse i december 2021. Derfor fortsætter forælderen med at få hele ungeydelsen for barnet.

Den anden forælder får fortsat ikke ungeydelse for barnet på 15 år. Det skyldes, at hele ungeydelsen fortsat bliver udbetalt til barnets anden forælder, som fik den sidste udbetaling af ungeydelse i december 2021.

Den ene forælder:

2.314,5 kr. (for barnet på 1 år) + 2.883 kr. (for barnet på 7 år) = 5.198 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone)

Den anden forælder:

2.314,5 kr. (for barnet på 1 år) = 2.315 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone)

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

To forældre bor sammen og har fælles forældremyndighed over deres barn på 3 år. Forældrene venter deres andet barn til januar 2022.

Inden januar 2022

Den ene forælder får udbetalt børneydelse for deres fælles barn: 3.666 kr. pr. kvartal (for barnet på 3 år)

Fra januar 2022

Begge forældre får en halvdel hver af børneydelsen for barnet på 3 år.

Når deres andet barn bliver født i januar 2022, får den ene forælder registeret forældremyndighed. Den anden forælder får først registreret forældremyndighed 4 måneder efter fødslen. Det betyder, at hele børneydelsen for det nyfødte barn bliver udbetalt til den forælder, der har registreret forældremyndighed.

Den ene forælder:

4.629 kr. (for det nyfødte barn) + 1.833 kr. (for barnet på 3 år) = 6.462 kr. pr. kvartal

Den anden forælder:

1.833 kr. (for barnet på 3 år) = 1.833 kr. pr. kvartal

Når begge forældre har registreret forældremyndighed i folkeregisteret

Begge forældre får en halvdel hver af børneydelsen for begge børn.

Den ene forælder:

2.314,5 kr. (for det nyfødte barn) + 1.833 kr. (for barnet på 3 år) = 4.148 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone)

Den anden forælder:

2.314,5 kr. (for det nyfødte barn) + 1.833 kr. (for barnet på 3 år) = 4.148 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone)

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

To forældre bor sammen med deres fælles barn på 8 år, men kun den ene forælder har registreret forældremyndighed over barnet.

Inden januar 2022

Den ene forælder får udbetalt børneydelse for barnet:

2.883 kr. pr. kvartal (for barnet på 8 år)

Fra januar 2022

Der sker ingen ændringer til børneydelsen, selvom forældrene bor sammen. Det skyldes, at det kun er den ene forælder, der har forældremyndighed over barnet og dermed opfylder betingelserne for at få ydelsen.

Den ene forælder får fortsat udbetalt børneydelse for barnet:

2.883 kr. pr. kvartal (for barnet på 8 år)

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

Jeg bor ikke med mit barns anden forælder

To forældre har fælles forældremyndighed over deres to børn på 10 år og 14 år. Børnene bor 7 dage hos den ene forælder og 7 dage hos den anden forælder. Begge børn har adresse hos den ene forælder.

De to forældre har boet hver for sig siden 2017.

Inden januar 2022

Den ene forælder får udbetalt børneydelse for begge børn:

2.883 kr. (for barnet på 10 år) + 2.883 kr. (for barnet på 14 år) = 5.766 kr. pr. kvartal

Den anden forælder får ikke udbetalt børneydelse for nogle af børnene.

Fra januar 2022

Den ene forælder får fortsat hele børneydelsen for begge børn. Det skyldes, at forældrene boede hver for sig den 19. oktober 2021 – så bliver ydelsen ikke delt. Samtidig modtog den ene forælder den sidste udbetaling af børneydelse i oktober 2021. Derfor fortsætter forælderen med at få hele børneydelsen for børnene.

Den ene forælder får udbetalt børneydelse for begge børn:

2.883 kr. (for barnet på 10 år) + 2.883 kr. (for barnet på 14 år) = 5.766 kr. pr. kvartal

Den anden forælder får ikke udbetalt børneydelse for nogle af børnene.

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

En forælder har tre børn med to forskellige personer. Alle tre børn bor kun hos denne forælder.

To af børnene er 4 år og tvillinger og har samme forældre. Her har forældrene fælles forældremyndighed. Forælderen har fuld forældremyndighed over det tredje barn, der er 14 år.

Inden januar 2022

Forælderen får udbetalt børneydelse for alle tre børn:

3.666 kr. (for barnet på 4 år) + 3.666 kr. (for barnet på 4 år) + 2.883 kr. (for barnet på 14 år) = 10.215 kr. pr. kvartal

Fra januar 2022

Forælderen får fortsat hele børneydelsen for de to børn på 4 år. Det skyldes, at forældrene boede hver for sig den 19. oktober 2021– så bliver ydelsen ikke delt. Samtidig modtog forælderen den sidste udbetaling af børneydelse i oktober 2021. Derfor fortsætter forælderen med at få hele børneydelsen for børnene.

Derudover sker der ingen ændringer til børneydelsen for barnet på 14 år. Det skyldes, at det kun er den ene forælder, der har forældremyndighed over barnet og dermed opfylder betingelserne for at få ydelsen.

3.666 kr. (for barnet på 4 år) + 3.666 kr. (for barnet på 4 år) + 2.883 kr. (for barnet på 14 år) = 10.215 kr. pr. kvartal

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

To forældre har fælles forældremyndighed over deres to børn på 11 år og 16 år. Forældrene bor hver for sig. Barnet på 11 år har adresse hos den ene forælder og bor der 12 ud af 14 dage. Barnet på 16 år har adresse hos den anden forælder og bor der 10 ud af 14 dage.

De to forældre har boet hver for sig siden 2020.

Inden januar 2022

Den ene forælder får udbetalt børneydelse for barnet på 11 år: 2.883 kr. pr. kvartal

Den anden forælder får udbetalt ungeydelse for barnet på 16 år: 961 kr. pr. måned

Fra januar 2022

Det sker ingen ændringer til børneydelsen for barnet på 11 år eller ungeydelsen for barnet på 16 år. Det skyldes, at forældrene boede hver for sig den 19. oktober 2021 – så bliver ydelsen ikke delt. Samtidig modtog de hver de sidste udbetalinger af børne- og ungeydelsen for børnene. Derfor fortsætter den ene forælder med at få børneydelse, og den anden forælder forsætter med at få ungeydelse.

Den ene forælder får udbetalt børneydelse for barnet på 11 år: 2.883 kr. pr. kvartal

Den anden forælder får udbetalt ungeydelse for barnet på 16 år: 961 kr. pr. måned

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

En forælder har fuld forældremyndighed over sine to børn på 5 år og 10 år. Børnene bor ikke hos den anden forælder.

Inden januar 2022

Forælderen får udbetalt børneydelse for begge børn:

3.666 kr. (for barnet på 5 år) + 2.883 kr. (for barnet på 10 år) = 6.549 kr. pr. kvartal.

Fra januar 2022

Der sker ingen ændringer til børneydelsen fra januar 2022. Det skyldes, at det kun er den ene forælder, der har forældremyndighed over barnet og dermed opfylder betingelserne for at få ydelsen.

Forælderen får fortsat udbetalt børneydelse for begge børn:

3.666 kr. (for barnet på 5 år) + 2.883 kr. (for barnet på 10 år) = 6.549 kr. pr. kvartal

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

To forældre har fælles forældremyndighed over deres barn på 15 år. Forældrene flytter fra hinanden den 31. oktober 2021. Barnet har adresse hos den ene forælder, men bor på skift hos begge – 9 dage hos den ene og 5 dage hos den anden.

Inden januar 2022

Den ene forælder får udbetalt ungeydelse for barnet: 961 kr. pr. måned

Fra januar 2022

Begge forældre får en halvdel hver af ungeydelsen for barnet. Det skyldes, at forældrene flyttede fra hinanden efter den 19. oktober 2021 – så bliver ydelsen automatisk delt lige mellem dem.

Den ene forælder:

480,5 kr. = 481 kr. pr. måned (afrundet til nærmeste hele krone)

Den anden forælder:

480,5 kr. = 481 kr. pr. måned (afrundet til nærmeste hele krone)

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.

To forældre bor sammen og har fælles forældremyndighed over deres to børn på 3 år og 7 år. Den ene forælder bor sammen med begge børn, den anden forælder sidder i fængsel. Begge forældre har registreret adresse samme sted.

Inden januar 2022

Den ene forælder får udbetalt børne- og ungeydelse for begge børn:

3.666 kr. (for barnet på 3 år) + 2.883 kr. (for barnet på 7 år) = 6.549 kr. pr. kvartal

Fra januar 2022

Begge forældre får en halvdel hver af børne- og ungeydelsen for begge børn. Det gør de, fordi de har adresse samme sted, og begge opfylder betingelserne for børne- og ungeydelse.

Den ene forælder:

1.833 kr. (for barnet på 3 år) + 1.441,5 kr. (for barnet på 7 år) = 3.275 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone)

Den anden forælder (der sidder i fængsel):

1.833 kr. (for barnet på 3 år) + 1.441,5 kr. (for barnet på 7 år) = 3.275 kr. pr. kvartal (afrundet til nærmeste hele krone)

Forældrene får til sammen 6.550 kr. pr. kvartal. Hver halvdel bliver udbetalt til deres egen NemKonto. Det er ikke muligt at ændre på, at børne- og ungeydelsen bliver delt, fordi forældrene er registreret på samme adresse.

Bemærk, at eksemplet er lavet ud fra satserne for 2021.