Du får mere i børne- og ungeydelse i første kvartal 2023

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får udbetalt 660 kr. ekstra pr. barn under 15 år med din børneydelse den 20. januar 2023. Er børneydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 330 kr. ekstra pr. barn. 

I april 2023 får du børneydelse uden det ekstra beløb.

Når du modtager hele børneydelsen

Modtager du hele børneydelsen, får du udbetalt 660 kr. ekstra i januar 2023.

Hvis dit barn er

Får du i januar 2023

0-2 år 4.746 kr. + 660 kr. = 5.406 kr.
3-6 år 3.756 kr. + 660 kr. = 4.416 kr.
7-14 år 2.955 kr. + 660 kr. = 3.615 kr.

Når du modtager halvdelen af børneydelsen

Er børneydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du udbetalt 330 kr. ekstra i januar 2023.

Hvis dit barn er

Får du i januar 2023

0-2 år
2.373 kr. + 330 kr. = 2.703 kr.
3-6 år
1.878 kr. + 330 kr. = 2.208 kr.
7-14 år 1.478 kr. + 330 kr. = 1.808 kr.

Du får udbetalt 220 kr. ekstra pr. barn over 15 år med din ungeydelse den 20. januar, 20. februar og 20. marts 2023. Er ungeydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 110 kr. ekstra pr. barn i de tre måneder.

Det ekstra beløb er delt over tre måneder, fordi ungeydelsen udbetales hver måned og ikke én gang i kvartalet.

I april 2023 får du ungeydelse uden det ekstra beløb.

Når du modtager hele ungeydelsen

Modtager du hele ungeydelsen, får du udbetalt 220 kr. ekstra i januar, februar og marts 2023.

I januar får du: I februar får du: I marts får du:
985 kr. + 220 kr. = 1.205 kr. 985 kr. + 220 kr. = 1.205 kr.
985 kr. + 220 kr. = 1.205 kr.

Når du modtager halvdelen af ungeydelsen

Er ungeydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du udbetalt 110 kr. ekstra i januar, februar og marts 2023.

I januar får du: I februar får du: I marts får du:
493 kr. + 110 kr. = 603 kr.

493 kr. + 110 kr. = 603 kr.

493 kr. + 110 kr. = 603 kr.

I september 2022 vedtog Folketinget en vinterhjælpepakke, der bl.a. betyder, at børne- og ungeydelsen er højere i første kvartal af 2023.

Du kan få op til 660 kr. ekstra pr. barn. Beløbet afhænger af din situation, fx hvis du deler ydelsen med den anden forælder, eller hvis dit barn fylder 18 år i første kvartal af 2023.

Gå på selvbetjeningen og se, hvad du får udbetalt i børne- og ungeydelse i første kvartal:

Hvis dit barn fylder 15 år

Når dit barn fylder 15 år i januar, vil du få børneydelse i januar. Fra februar vil du i stedet få ungeydelse, som bliver udbetalt hver måned.

Du får udbetalt 220 kr. ekstra med din børneydelse den 20. januar og med din ungeydelse den 20. februar og 20. marts 2023. Er ydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 110 kr. ekstra i de tre måneder.

Det ekstra beløb er delt over tre måneder, fordi ungeydelsen udbetales hver måned og ikke én gang i kvartalet.

I april 2023 får du ungeydelse uden det ekstra beløb.

Når du modtager hele børne- og ungeydelsen

Modtager du hele børne- og ungeydelsen, får du udbetalt 220 kr. ekstra i januar, februar og marts 2023.

I januar får du: I februar får du: I marts får du:
985 kr. + 220 kr. = 1.205 kr.
 985 kr. + 220 kr. = 1.205 kr.  985 kr. + 220 kr. = 1.205 kr.

Når du modtager halvdelen af børne- og ungeydelsen

Er børne- og ungeydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du udbetalt 110 kr. ekstra i januar, februar og marts 2023.

I januar får du: I februar får du: I marts får du:
493 kr. + 110 kr. = 603 kr.
493 kr. + 110 kr. = 603 kr.  493 kr. + 110 kr. = 603 kr. 

Når dit barn fylder 15 år i februar, vil du få børneydelse i januar, for januar og februar. Fra marts vil du i stedet få ungeydelse, som bliver udbetalt hver måned.

Du får udbetalt 440 kr. ekstra med din børneydelse den 20. januar og 220 kr. ekstra med din ungeydelse den 20. marts. Er ydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 220 kr. ekstra den 20. januar og 110 kr. ekstra den 20. marts.

Det ekstra beløb er delt over to måneder, fordi du skifter fra børneydelse til ungeydelse.

I april 2023 får du ungeydelse uden det ekstra beløb.

Når du modtager hele børne- og ungeydelsen

Modtager du hele børne- og ungeydelsen, får du 440 kr. ekstra i januar 2023 og 220 kr. ekstra i marts 2023.

I januar 2023 får du: I februar får du: I marts 2023 får du:
1.970 kr. + 440 kr. = 2.410 kr. Ingen udbetaling 985 kr. + 220 = 1.205 kr.

Når du modtager halvdelen af børne- og ungeydelsen

Er børne- og ungeydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 220 kr. ekstra i januar 2023 og 110 kr. ekstra i marts 2023.

I januar 2023 får du: I februar får du: I marts 2023 får du:
985 kr. + 220 = 1.205 kr. Ingen udbetaling 493 kr. + 110 kr. = 603 kr.

Når dit barn fylder 15 år i marts, vil du få børneydelse i januar for januar, februar og marts. Fra april vil du i stedet få ungeydelse, som bliver udbetalt hver måned.

Du får udbetalt 660 kr. ekstra med din børneydelse den 20. januar 2023.

I april 2023 får du ungeydelse uden det ekstra beløb.

Når du modtager hele børneydelsen

Modtager du hele børneydelsen, får du 660 kr. ekstra i januar 2023.

I januar 2023 får du: I april 2023 får du:
2.955 kr. + 660 kr. = 3.615 kr. 985 kr.

Når du modtager halvdelen af børneydelsen

Er børneydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 330 kr. ekstra i januar 2023.

I januar 2023 får du: I april 2023 får du:
1.478 kr. + 330 kr. = 1.808 kr. 493 kr.

Hvis dit barn fylder 18 år

Du får ungeydelse til og med den dag, hvor dit barn fylder 18 år.

Du får udbetalt op til 220 kr. ekstra med din ungeydelse i januar 2023. Er ydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du op til 110 kr. ekstra i januar.

Fylder dit barn fx 18 år den 25. januar, får du ungeydelse med et ekstra beløb for 25 dage i januar. Herefter får du ikke længere ungeydelse.

Når du modtager hele ungeydelsen

Modtager du hele ungeydelsen for dit barn, får du op til 985 kr. i ungeydelse og op til 220 kr. ekstra i januar 2023. Beløbet varierer ift. hvornår i januar, dit barn bliver 18 år.

Eksempel – Barn fylder 18 år den 25. januar. Far får hele ungeydelsen.

I januar: Far får 794,35 kr. + 177,4 kr. = 972 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)*

I februar: Ingen udbetaling.

*Beregning: (985 kr. + 220 kr.) / 31 dage x 25 dage = 972 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)

Når du modtager halvdelen af ungeydelsen

Er ungeydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du op til 493 kr. i ungeydelse og op til 110 kr. ekstra i januar 2023. Beløbet varierer ift. hvornår i januar, dit barn bliver 18 år.

Eksempel – Barn fylder 18 år den 25. januar. Mor og far deler ungeydelsen.

I januar: Mor og far får hver 397,58 kr. + 88,7 kr. = 486 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)*

I februar: Ingen udbetaling.

*Beregning: (493 kr. + 110 kr.) / 31 dage x 25 dage = 486 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)

Du får ungeydelse til og med den dag, hvor dit barn fylder 18 år.

Du får udbetalt 220 kr. ekstra i januar 2023 og op til 220 kr. ekstra i februar 2023. Er ydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 110 kr. ekstra i januar og op til 110 kr. ekstra i februar.

Fylder dit barn fx 18 år den 15. februar, får du ungeydelse med et ekstra beløb for 15 dage i februar. Herefter får du ikke længere ungeydelse.

Når du modtager hele ungeydelsen

Modtager du hele ungeydelsen for dit barn, får du 985 kr. i ungeydelse og 220 kr. ekstra i januar. I februar får du op til 985 kr. i ungeydelse og op til 220 kr. ekstra. Beløbet varierer ift. hvornår i februar, dit barn bliver 18 år.

Eksempel – Barn fylder 18 år den 15. februar. Mor får hele ungeydelsen.

I januar: Mor får 985 kr. + 220 kr. = 1.205 kr.

I februar: Mor får 527,6 kr. + 117,8 kr. = 646 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)*

I marts = Ingen udbetaling.

*Beregning: (985 kr.+ 220 kr.) / 28 dage x 15 dage = 646 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)

Når du modtager halvdelen af ungeydelsen

Er ungeydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 493 kr. i ungeydelse og 110 kr. ekstra i januar. I februar får du op til 493 kr. i ungeydelse og op til 110 kr. ekstra.

Eksempel – Barn fylder 18 år den 15. februar. Mor og far deler ungeydelsen.

I januar: Mor og far får hver 493 kr. + 110 kr. = 603 kr.

I februar: Mor og far får hver 264,1 kr. + 58,9 kr. = 323 kr.*

I marts = Ingen udbetaling.

*Beregning: (493 kr.+ 110 kr.) / 28 dage x 15 dage = 323 kr.

Du får ungeydelse til og med den dag, hvor dit barn fylder 18 år.

Du får udbetalt 220 kr. ekstra i januar og februar 2023 og op til 220 kr. ekstra i marts 2023. Er ydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 110 kr. ekstra i januar og februar og op til 110 kr. ekstra i marts.

Fylder dit barn fx 18 år den 27. marts, får du ungeydelse med et ekstra beløb for 27 dage i marts. Herefter får du ikke længere ungeydelse.

Når du modtager hele ungeydelsen

Modtager du hele ungeydelsen, får du 985 kr. i ungeydelse og 220 kr. ekstra i januar og februar. I marts får du op til 985 kr. i ungeydelse og op til 220 kr. ekstra. Beløbet varierer ift. hvornår i marts, dit barn bliver 18 år.

Eksempel – Barn fylder 18 år den 27. marts. Mor får hele ungeydelsen.

I januar: Mor får 985 kr. + 220 kr. = 1.205 kr.

I februar: Mor får 985 kr. + 220 kr. = 1.205 kr.

I marts: Mor får 857,9 kr. + 191,6 kr. = 1.050 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)*

I april: Ingen udbetaling.

*Beregning: (985 kr. + 220 kr.) / 31 dage x 27 dage = 1.050 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)

Når du modtager halvdelen af ungeydelsen

Er ungeydelsen delt mellem dig og den anden forælder, får du 493 kr. i ungeydelse og 110 kr. ekstra i januar og februar. I marts får du op til 493 kr. i ungeydelse og op til 110 kr. ekstra.

Eksempel – Barn fylder 18 år den 27. marts. Mor og far deler ungeydelsen.

I januar: Mor og far får hver 493 kr. + 110 kr. = 603 kr.

I februar: Mor og far får hver 493 kr. + 110 kr. = 603 kr.

I marts: Mor og far får hver 429 kr. + 96 kr. = 525 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)*

I april: Ingen udbetaling.

*Beregning: (493 kr.+ 110 kr.) / 31 dage x 27 dage = 525 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)

Derfor får du måske ikke mere udbetalt

Du kan få udbetalt et ekstra beløb med din børne- og ungeydelse i første kvartal af 2023. Har du et barn under 15 år, kan du få op til 660 kr. ekstra i januar. Har du et barn på 15 år eller over, kan du få op til 220 kr. ekstra i januar, februar og marts.

Det er ikke sikkert, at du får hele beløbet udbetalt, hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen. Her kan Gældsstyrelsen trække det, du skylder, fra i din børne- og ungeydelse.

Eksempel – Barn på 7 år. Mor får hele børneydelsen, men mangler at betale 1.500 kr. i daginstitution.

Mor har ret til 2.955 kr. i børneydelse + 660 kr. ekstra i januar 2023.

Hun får ikke hele beløbet udbetalt, fordi hun skylder 1.500 kr. for daginstitution. Gældsstyrelsen trækker beløbet fra i børneydelsen i januar.

I januar: Mor får (2.955 kr. + 660 kr.) - 1.500 kr. = 2.115 kr.

I april: Mor får 2.955 kr.

Du kan få udbetalt et ekstra beløb med din børne- og ungeydelse i første kvartal af 2023. Har du et barn under 15 år, kan du få op til 660 kr. ekstra i januar. Har du et barn på 15 år eller over, kan du få op til 220 kr. ekstra i januar, februar og marts.

Det er ikke sikkert, at du får hele beløbet udbetalt, hvis du i mangler at betale børne- og ungeydelse tilbage for tidligere år. Her kan Udbetaling Danmark trække det, du skylder, fra i din børne- og ungeydelse.

Eksempel – Barn på 11 år. Far får hele børneydelse, men mangler at betale 500 kr. tilbage i børneydelse fra et tidligere år.

Far har ret til 2.955 kr. i børneydelse + 660 kr. ekstra i januar 2023.

Han får ikke hele beløbet udbetalt, fordi han skylder 500 kr. for børneydelse, som han tidligere har fået udbetalt for meget. Udbetaling Danmark trækket beløbet fra børneydelsen og det ekstra beløb i januar.

I januar: Far får (2.955 kr. + 660 kr.) - 500 kr. = 3.115 kr.

I april: Far får 2.955 kr.

Du kan få udbetalt et ekstra beløb med din børne- og ungeydelse i første kvartal af 2023. Har du et barn under 15 år, kan du få op til 660 kr. ekstra i januar. Har du et barn på 15 år eller over, kan du få op til 220 kr. ekstra i januar, februar og marts.

Når dit topskattegrundlag er over 852.600 kr. (2023), bliver din børne- og ungeydelse sat ned. Din ydelse bliver sat ned med 2 % af det beløb, som dit topskattegrundlag overstiger 852.600 kr. (2023).

Du vil både blive sat ned i din børne- og ungeydelse og det ekstra beløb, der bliver udbetalt i første kvartal 2023.

Eksempel – Barn på 6 år. Mor får hele børneydelsen. Mor har en årlig indkomst på 870.000 kr.

Nedsættelsen bliver beregnet ud fra den del af indkomsten, der overstiger 852.600 kr. (2023). Det betyder, at nedsættelsen bliver beregnet ud fra (870.000 - 852.600) = 17.400 kr.

Den årlige nedsættelse beregnes til (17.400 kr. * 0,02) = 348 kr. pr. år. Det svarer til 87 kr. pr. kvartal.

Mor har ret til 2.955 kr. i børneydelse + 660 kr. ekstra i januar 2023.

I januar: Mor får (2.955 kr. + 660 kr.) - 87 kr. = 3.528 kr.

Du får udbetalt et ekstra beløb med din børne- og ungeydelse i første kvartal af 2023. Har du et barn under 15 år, kan du få op til 660 kr. ekstra i januar. Har du et barn på 15 år eller over, kan du få op til 220 kr. ekstra i januar, februar og marts.

Når du har boet eller arbejdet i Danmark, Grønland eller på Færøerne i mindre end 6 år indenfor de sidst 10 år, har du ikke optjent ret til at få det fulde beløb i børne- og ungeydelse. Du får i stedet en procentdel af beløbet. Det gælder også for det ekstra beløb, der bliver udbetalt.

Eksempel – Barn på 7 år. Mor får hele børneydelse og har ret til 75 % af ydelsen.

Mor har ret til 2.955 kr. i børneydelse + 660 kr. ekstra i januar 2023.

Hun får ikke hele beløbet udbetalt, fordi hun kun har ret til 75 % af ydelsen.

I januar: Mor får (2.955 kr. + 660 kr.) x 0,75 = 2.711 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)

I april: Mor får 2.955 kr. x 0,75 = 2.216 kr. (afrundet til nærmeste hele krone)

Sådan optjener du ret til hele ydelsen

Samlet periode du har boet eller arbejdet i Danmark  Så meget kan du få af ydelsen
6 måneder 8,3 %
1 år 16,7 %
1,5 år 25 %
2 år 33,3 %
2,5 år 41,7 %
3 år 50 %
3,5 år 58,3 %
4 år 66,7 %
4,5 år 75 %
5 år 83,3 %
5,5 år 91,7 %
6 år 100 %

Modtager du ikke børne- og ungeydelse, fx fordi ydelsen bliver udbetalt til dit barns anden forælder, vil du heller ikke få det ekstra beløb i første kvartal af 2023.

Det ekstra beløb bliver kun udbetalt til dem, der modtager børne- og ungeydelse.