Brexit: Storbritannien og familieydelser fra 2021

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og den 31. december 2020 udløb overgangsperioden. 

EU og Storbritannien har dog aftalt, at EU-reglerne fortsat gælder for dig, hvis du benyttede dig af reglerne senest den 31. december 2020, og du fortsætter med det uden afbrydelser efter denne dato. 

Hvor du arbejder og har bopæl har derfor betydning for, om du kan få familieydelser fra Danmark.

Her på siden kan du læse, hvad der gælder for din situation. 

Hvis du som dansk eller britisk statsborger boede i Storbritannien den 31. december 2020, og du modtager familieydelser fra Danmark på grund af dit danske arbejde, får du fortsat familieydelser fra 2021.

Du kan også få familieydelser til eventuelle fremtidige børn.

Det samme gælder, hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Hvis du stopper med at arbejde i Danmark, kan du ikke længere modtage familieydelser fra Danmark. 

Hvis du som dansk statsborger boede og arbejdede i Danmark den 31. december 2020 og får familieydelser fra Danmark til dine børn i Storbritannien, får du fortsat familieydelser fra 2021.

Det samme gælder, hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Du kan dog ikke få familieydelser fra Danmark til eventuelle fremtidige børn.

Hvis du stopper med at bo og arbejde i Danmark, kan du ikke længere modtage familieydelser fra Danmark. 

Hvis du som britisk statsborger boede eller arbejdede i Danmark den 31. december 2020, kan du fortsat få familieydelser fra Danmark, så længe du bliver boende eller arbejder i Danmark.

Hvis du stopper med at arbejde eller bo i Danmark, kan du ikke længere få familieydelser fra Danmark. 

Hvis du som dansk statsborger flytter til Storbritannien efter den 31. december 2020, kan du ikke få familieydelser fra Danmark, selvom du arbejder her i landet.

Det samme gælder, hvis du er statsborger i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Hvis du som britisk statsborger flytter til Danmark efter den 31. december 2020, har du først ret til fulde familieydelser, når du har boet og arbejdet i Danmark i en vis periode. Vær opmærksom på, at du ikke som britisk statsborger kan medregne tid, der er optjent i andre EU-, EØS-lande eller Schweiz efter 31. december 2020.

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser