Når din børne- og ungeydelse er nedsat

Nye regler fra januar 2022

Fra den 1. januar 2022 blev reglerne ændret, så din børne- og ungeydelse kun bliver sat ned ud fra din egen indkomst. Det betyder, at din børne- og ungeydelse bliver sat ned, hvis du har et topskattegrundlag over 882.700 kr. i 2024.

Din ægtefælles indkomst påvirker derfor ikke din børne- og ungeydelse.

Nedsat børne- og ungeydelse før 2022

Hvis du er gift

Hvis du er gift, vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det samlede beløb, som hvert af din og din ægtefælles topskattegrundlag overstiger 818.300 kr. (2021) med. Det vil sige, at selv om du tjener mindre end 818.300 kr. (2021) om året, bliver din børne- og ungeydelse alligevel sat ned, hvis din ægtefælle tjener mere end 818.300 kr. (2021).

Hvis du har en samlever

Hvis du har en samlever, bliver din børne- og ungeydelsen sat ned med 2 pct. af det beløb, som dit topskattegrundlag overstiger 818.300 kr. (2021) med. Din samlevers topskattegrundlag regnes ikke med.

Hvis du bliver gift

Hvis du bliver gift i løbet af året, beregner Udbetaling Danmark alene din børne- og ungeydelse ud fra din indkomst i det pågældende år. Har din ægtefælle en indkomst, der overstiger 818.300 kr. (2021), vil din børne- og ungeydelse blive nedsat fra starten af det næste år.

Hvis du bliver skilt/separeret

Hvis du bliver skilt/separeret, og giver Skattestyrelsen besked om det, vil din børne- og ungeydelse blive beregnet ud fra din indkomst efter det næste kvartal.

Indkomstgrænsen er på 818.300 kr. (2021). Den ændres hvert år.

Hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 818.300 kr. (2021), så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hvert af jeres topskattegrundlag overstiger 818.300 kr. (2021) med.

Hvis begge jeres årlige topskattegrundlag er under 818.300 kr. (2021), vil børne- og ungeydelse ikke blive sat ned.

Hvis dit topskattegrundlag er så højt, at din børne- og ungeydelse skal sættes ned, vil ydelsen blive sat ned med 2 pct. af det beløb, dit topskattegrundlag overstiger 818.300 kr. (2021) med.

Hvis du er gift, vil din børne- og ungeydelse også blive sat ned med 2 pct. af det beløb, som din ægtefælles topskattegrundlag overstiger 818.300 kr. (2021) med.

Hvis både du og din ægtefælle er berettiget til børne- og ungeydelse, vil det beløb, der skal trækkes fra, blive fordelt forholdsmæssigt mellem jeres ydelser.

Hvis den årlige nedsættelse er højere end din børne- og ungeydelse, så vil ydelsen blive sat ned med det fulde beløb. Din ydelse kan med andre ord højst blive sat ned med det beløb, du har haft ret til i børne- og ungeydelse. Nedsættelsen bliver altid beregnet for et kvartal ad gangen. 

Nedsættelsen bliver i løbet af året beregnet på baggrund af topskattegrundlaget i forskudsopgørelsen. Hvis forskudsopgørelsen ændres i løbet af året, laver Udbetaling Danmark en ny beregning af, hvor meget ydelsen skal sættes ned. Hvis den nye beregning har betydning for, hvor meget du skal have udbetalt, får du et brev fra Udbetaling Danmark.

Når årsopgørelsen er klar, beregner Udbetaling Danmark, om du har fået det rigtige udbetalt i børne- og ungeydelse i året før.

Er du gift, og modtager I begge børne- og ungeydelse, skal mindst én af jer have et topskattegrundlag på over 818.300 kr. (2021), før børne- og ungeydelsen bliver sat ned.

Når Udbetaling Danmark har beregnet nedsættelsen, vil den blive fordelt forholdsmæssigt mellem begge jeres ydelser.

Er du samlevende, vil nedsættelsen af børne- og ungeydelsen blive beregnet individuelt for dig og din samlever. Det betyder, at din ydelse vil blive sat ned udelukkende ud fra dit topskattegrundlag. Det samme gælder for din samlever.

Du kan læse mere om, hvordan nedsættelsen beregnes for hhv. enlige/samlevende og gifte under punktet "Hvordan bliver nedsættelsen af min ydelse beregnet?".

Generelt om nedsat børne- og ungeydelse

Indkomstafhængig nedsættelse betyder, at forældre med et topskattegrundlag på over 882.700 kr. i 2024 vil få mindre udbetalt i børne- og ungeydelse.

Når årsopgørelsen er klar, beregner Udbetaling Danmark, om du har fået det rigtige udbetalt i børne- og ungeydelse i året før.

Selvom du og din eventuelle ægtefælle har godkendt årsopgørelsen inden maj måned, sender Udbetaling Danmark tidligst en genberegning i maj.

Udbetaling Danmark kan se, om du har fået for meget eller for lidt udbetalt, når Skattestyrelsen sender din og din eventuelle ægtefælles årsopgørelse til Udbetaling Danmark.

Hvis nedsættelsen har været beregnet på et andet indkomstgrundlag end det, der står på årsopgørelsen, vil nedsættelsen blive beregnet igen, og du vil modtage et brev med den nye beregning. Den nye beregning sker på baggrund af din og din eventuelle ægtefælles årsopgørelse.

Hvis du har fået for meget

Hvis du har fået for meget udbetalt i børne- og ungeydelse, vil det, du har fået for meget, blive trukket fra de efterfølgende udbetalinger af din børne- og ungeydelse. Hvis du ikke længere modtager børne- og ungeydelse, vil du i stedet modtage en opkrævning på beløbet.

Hvis du har fået for lidt

Har du derimod fået for lidt udbetalt, vil du få den manglende ydelse udbetalt. Beløbet vil blive indsat på din NemKonto. Hvis du ikke længere modtager børne- og ungeydelse, vil pengene blive sat ind på din NemKonto, syv hverdage efter at Udbetaling Danmark har genberegnet din nedsættelse.