Stalking

Hvis en person gentagne gange følger efter dig, overvåger dig, chikanerer eller lignende, kan det være stalking

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan anmelde stalking ved at ringe til politiet på 1-1-4, skriftligt via Digital post eller e-mail, eller ved at møde personligt op på en politistation. Bemærk, at hvis du er i akut fare, skal du ringe 1-1-2.

Stalking er, når en person, som du ikke ønsker kontakt med, gentagne gange følger efter dig, overvåger dig, chikanerer dig eller henvender sig til dig personligt, skriftligt eller telefonisk. 

Det kan opleves meget ubehageligt at være udsat for stalking – særligt hvis henvendelserne er truende. Andre henvendelser kan også opleves ubehagelige, og skabe frygt på grund af omfanget og indholdet. 

Stalkingens varighed kan strække sig fra få uger til flere år, og de handlinger, der finder sted, kan være meget forskellige. Du skal være opmærksom på, at et enkeltstående tilfælde af chikane eller uønsket kontakt ikke betragtes som stalking. 

Der kan være tale om stalking, hvis du oplever én eller flere af nedenstående handlinger forekomme flere gange over en vis periode:  

 • En person holder øje med dig eller fotograferer dig i det skjulte.
 • En person følger efter dig, når du forlader din bopæl eller arbejdsplads.
 • En person forsøger at få øjenkontakt med dig eller nedstirrer dig, når du går på gaden.
 • En person prøver at komme i snak med dig, berøre dig eller råbe skældsord efter dig.
 • En person ringer ustandseligt til dig og sender et utal af sms'er, e-mails eller breve til dig.
 • En person sender uønskede gaver eller bestiller taxier, pizzaer o.l. i dit navn.
 • En person skaffer sig adgang til fortrolige oplysninger om dig på internettet.
 • En person chikanerer dig på de sociale medier.
 • En person udøver hærværk eller bryder ind i dit hjem og stjæler dine ejendele.
 • En person kontakter din familie, arbejdsgiver, venner eller myndigheder og spreder falske rygter om dig.
 • En person deler private billeder eller videooptagelser af dig på internettet.
 • En person udsætter dig for vold, trusler om vold eller anden form for adfærd, som har til hensigt at skræmme dig.

Stalking blev fra 1. januar 2022 strafbart efter straffeloven.

Der er 3 betingelser, som skal være opfyldt for, at en persons adfærd eller handlinger kan anses for stalking efter straffeloven. 

 1. Gerningspersonens adfærd skal være chikanerende, fx i sin kontakt/henvendelse, forfølgelse eller på en anden måde.
 2. Adfærden skal være egnet til at krænke ofrets fred, ved fx at være utryghedsskabende, ubehagelig eller forstyrrende.
 3. Adfærden rettet mod ofret skal være systematisk og vedvarende. Det indebærer, at der skal være tale om, at gerningspersonen har foretaget flere chikanerende handlinger over en periode, som både kan være meget kort eller lang. 

Det vil altid være en samlet vurdering af alle omstændigheder i en sag, der afgør, om der kan rejses en straffesag for stalking.

Skriv ned, hvor og hvornår du er blevet udsat for uønskede henvendelser, og hvad henvendelserne gik ud på. 

Dansk Stalking Center, der yder hjælp og rådgivning i forbindelse med stalking, har udviklet et logskema, som kan hjælpe dig med at holde styr på hændelsesforløbet.

Hvis du modtager breve, e-mails, telefonbeskeder, sms'er eller andre henvendelser, skal du gemme dem. Vi har forståelse for, hvis du helst bare vil slette det hele, men det er vigtigt for bevisførelsen og politiets efterforskning, at der findes dokumentation for henvendelserne.

Vi anbefaler derfor, at du tager skærmprint af eventuelle beskeder, fotograferer eventuelle fysiske breve, tager billeder af opkaldshistorik, mails mv. På de fleste mobiltelefoner er det ligeledes muligt at optage telefonsamtaler. 

Oplys også navne og telefonnumre på eventuelle vidner.

Hvis du bliver stalket, er det vigtigt, at du ikke går i dialog med den person, der stalker dig, da det kan give vedkommende et indtryk af, at du accepterer henvendelserne. Det kan have betydning for politiets muligheder for at udstede et forbud mod at opsøge eller kontakte dig. Hvis du undlader at gå i dialog med personen, undgår du måske også at optrappe en eventuel konflikt. 

Hvis du alligevel vælger at svare på personens henvendelser, skal du nøjes med at gøre det klart, at du ikke vil kontaktes mere. I nogle tilfælde kan det desuden være en god idé at: 

 • skifte telefonnummer
 • skifte e-mailadresse
 • lukke profiler/konti på Facebook, Twitter, Instagram mv.
 • ændre dine hverdagsrutiner, fx ruten til og fra dit arbejde eller der hvor du foretager dine indkøb
 • flytte til en ny adresse.

Kontakt Dansk Stalking Center, hvis du mener, at du er udsat for stalking. Du kan ringe direkte til deres telefonrådgivning på 2517 7374. 

Dansk Stalking Center kan hjælpe dig med: 

 • håndtering af den aktuelle stalkingsituation
 • handlingsstrategier og sikkerhedsforanstaltninger
 • indsamling af beviser og dokumentation
 • kontakt til relevante myndigheder og andre instanser
 • juridisk rådgivning og vejledning samt hjælp til selvhjælp. 

Dansk Stalking Center har udviklet en tryghedsskabende app, Skytsengel, som du kan downloade til din mobiltelefon. Dansk Stalking Center råder desuden over gratis psykologbehandling, som kan tilbydes, hvis du oplever at være psykisk, socialt eller fysisk påvirket af stalkingen.