Dispensation fra ansøgningsfristen for selvstændige

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har mulighed for at få dispensation, hvis du har søgt efter fristen, og det skyldes særligt undskyldende forhold som fx hospitalsophold eller driftsforstyrrelser hos NemRefusion på virk.dk.

Hvis det er tilfældet skal du sende os dokumentation for, hvad der er årsagen til, at du har søgt for sent, så kigger vi på det igen.