Barselsdagpenge for vikarer, freelancere o.lign.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For at du kan få barselsdagpenge under din orlov, er der nogle betingelser for, hvor meget du skal have arbejdet. Betingelserne er, at:

  • du skal være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven
  • du skal have arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven
  • du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Vi får automatisk oplysningerne om din beskæftigelse, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

Derudover skal du også have fysisk samvær med dit barn dagligt under barslen. 

Hvis du er vikar

Hvis du fx er tilknyttet et vikarbureau og ikke har en kontrakt med fast arbejdstid, skal du kunne dokumentere, at du har været ansat i beskæftigelse senest dagen før din orlov. Dokumentation kan være ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdsplan eller lignende.

Hvis du er freelancer

Hvis du er freelancer og modtager honorarer for dit arbejde, skal du have en kontrakt med din arbejdsgiver, der garanterer dig ansættelse senest dagen før din orlov.

Hvis du ikke er i beskæftigelse dagen før din orlov

Hvis du opfylder betingelserne om arbejdstimer men ikke er i beskæftigelse senest dagen før din orlov, skal du have ret til dagpenge fra en a-kasse. Vær opmærksom på, at du skal have meldt dig ledig i din a-kasse og stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Hvis dit barn er født fra den 2. august 2022

Du kan læse mere om reglerne for barsel her:

Hvis dit barn er født før den 2. august 2022

Du kan læse mere om reglerne for barsel her:

Hvis du ikke var på arbejde på din første orlovsdag eller dagen før, kan du alligevel have ret til barselsdagpenge, hvis du har været i en ”løbende ansættelse”.

For at vurdere om du har været i en løbende ansættelse, vil Udbetaling Danmark bl.a. kigge på følgende:

  • Har du været garanteret et antal timer om ugen/måneden?
  • Havde du fremtidige vagter/vagtskema planlagt, og hvor lang tid på forhånd var disse planlagt?
  • Kunne du sige nej til vagter/opgaver?
  • Blev du betragtet som ansat, når du ikke havde vagter/opgaver?
  • Havde du et opsigelsesvarsel?

Som dokumentation kan du fx sende din ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdsplan eller lignende.

Udbetaling Danmark bruger dit arbejdstidsskema til at finde ud af, hvilken dag der er dagen før din første orlovsdag.

Eksempel

Lisas første orlovsdag er en mandag. Hendes ansættelse slutter om fredagen i ugen før. Normalt arbejder Lisa fra mandag til fredag – dagen før første orlovsdag vil derfor være fredag. Lisa opfylder betingelsen om at være i ansættelse dagen før sin første orlovsdag, fordi lørdag og søndag ikke vil tælle med.