Dispensation fra ansøgningsfristen for lønmodtagere

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan du få dispensation, hvis du har fået brevet om at søge barselsdagpenge så sent, at du ikke har haft mulighed for at overholde fristen.                                                           

I den situation bliver ansøgningsfristen forlænget med 7 dage. Du skal derfor straks kontakte Udbetaling Danmark, så du kan nå at søge inden 7 dage. De vil fortælle, hvad du skal gøre.

Du har også mulighed for at få dispensation, hvis du har søgt for sent på grund af særlige forhold som fx hospitalsophold. Så skal du sende dokumentation for årsagen til, at du har søgt for sent.

Hvis du søger for sent på grund af din arbejdsgiver

Har din arbejdsgiver ikke oplyst, at din løn er stoppet, så du har kunnet nå søge barselsdagpenge indenfor fristen? I nogle situationer vil du kunne få dispensation. Det kræver dog, at du har søgt senest 6 måneder, efter at din løn er stoppet.

Kontakt hurtigst muligt Udbetaling Danmark for at høre, hvad du skal gøre.