Se, om du kan holde restorlov

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du stadig opfylder de almindelige betingelser for at kunne holde barselsorlov med barselsdagpenge, kan du holde barselsorlov igen frem til 14 uger efter barnets fødsel.

Har du noget af din barselsorlov tilbage, når dit barn bliver 14 uger, kan du ikke bruge resten på et senere tidspunkt.

Der gælder dog særlige regler, hvis dit barn har været indlagt på hospitalet i løbet af de første 14 uger.

Find artiklen 'Hvis mit barn bliver indlagt på hospitalet':

Hvis du stadig opfylder de almindelige betingelser for at kunne holde barselsorlov med barselsdagpenge, kan du holde forældreorlov igen frem til 46 uger efter barnets fødsel.

Alt efter din situation kan du måske udskyde den del af din forældreorlov du har tilbage, efter barnet er blevet 46 uger, og holde den på et senere tidspunkt. Læs mere under 'Hvordan udskyder jeg min orlov?':