Barselsdagpenge for vikarer, freelancere o.lign.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For at du kan få barselsdagpenge under din orlov, er der nogle betingelser for, hvor meget du skal have arbejdet. Betingelserne er, at:

 • du skal være i beskæftigelse senest dagen før din orlov eller på første dag i orloven
 • du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven
 • du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Vi får automatisk oplysningerne om din beskæftigelse, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

Derudover skal du også stadig have fysisk samvær med dit barn dagligt under barslen.

Eksempel: Hvis du går på orlov den 16. juli 2018:

Barselsdagpenge eks på arbejdstimer op til orlov

 Se betingelserne fra før 1. juli 2018 

 • Du skal have arbejdet i mindst 13 uger og have en kontrakt, der sikrer dig arbejde i gennemsnit i mindst 9 timer og 14 minutter om ugen, eller
 • Du skal have været i arbejde, gerne ved flere arbejdsgivere, uafbrudt de seneste 13 uger. Det vil sige hver dag uden afbrydelse ud over almindelig weekend, inden orloven begynder, og at du har en arbejdstid på i gennemsnit mindst 9 timer og 14 minutter om ugen, eller
 • Du skal have ret til dagpenge fra en a-kasse. Dvs. at du har meldt dig ledig i din a-kasse og stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Det betyder, at hvis du fx er tilknyttet et vikarbureau og ikke har en kontrakt med fast arbejdstid, skal du kunne dokumentere med lønsedler, arbejdsplan eller lignende, at du har været på arbejde i hele 13 ugers perioden. Du skal have arbejdet mindst 120 timer.

Hvis du er freelancer og modtager honorarer for dit arbejde, skal du have en kontrakt med din arbejdsgiver, der garanterer dig arbejde i hele 13 ugers perioden, for at du kan få barselsdagpenge.

Du kan godt opfylde betingelsen ved at arbejde for flere arbejdsgivere i perioden. Men der må ikke være perioder indenfor de 13 uger, hvor du ikke har været ansat.

Hvis du er vikar

Hvis du fx er tilknyttet et vikarbureau og ikke har en kontrakt med fast arbejdstid, skal du kunne dokumentere, at du har været ansat i beskæftigelse senest dagen før din orlov. Dokumentation kan være ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdsplan eller lignende.

Hvis du er freelancer

Hvis du er freelancer og modtager honorarer for dit arbejde, skal du have en kontrakt med din arbejdsgiver, der garanterer dig ansættelse senest dagen før din orlov.

Hvis du ikke er i beskæftigelse dagen før din orlov

Hvis du opfylder betingelserne om arbejdstimer men ikke er i beskæftigelse senest dagen før din orlov, skal du have ret til dagpenge fra en a-kasse. Vær opmærksom på, at du skal have meldt dig ledig i din a-kasse og stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Som vikar, freelancer o.lign. kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder betingelserne som lønmodtager:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

Eksempel: Hvis du går på orlov i juli:

Barselsdagpenge eks på arbejdstimer op til orlov

Vær opmærksom på, at det også er en betingelse, at du skal være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Hvis du ikke kan opfylde betingelserne som lønmodtager, skal du have ret til dagpenge fra en a-kasse for at kunne få barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at du skal have meldt dig ledig i din a-kasse og stillet dig til rådighed som jobsøgende i dit jobcenter.

Du kan læse mere om reglerne her:

Hvis du ikke var på arbejde på din første orlovsdag eller dagen før, kan du alligevel have ret til barselsdagpenge, hvis du har været i en ”løbende ansættelse”.

For at vurdere, om du har været i en løbende ansættelse, vil Udbetaling Danmark bl.a. kigge på følgende:

 • Har du været garanteret et antal timer om ugen/måneden?
 • Havde du fremtidige vagter/vagtskema planlagt, og hvor lang tid på forhånd var disse planlagt?
 • Kunne du sige nej til vagter/opgaver?
 • Blev du betragtet som ansat, når du ikke havde vagter/opgaver?
 • Havde du et opsigelsesvarsel?

Som dokumentation kan du fx sende din ansættelseskontrakt, lønsedler, arbejdsplan eller lignende.

Udbetaling Danmark bruger dit arbejdstidsskema til at finde ud af, hvilken dag der er dagen før din første orlovsdag.

Eksempel

Lisas første orlovsdag er en mandag. Hendes ansættelse slutter om fredagen i ugen før. Normalt arbejder Lisa fra mandag til fredag – dagen før første orlovsdag vil derfor være fredag. Lisa opfylder betingelsen om at være i ansættelse dagen før sin første orlovsdag, fordi lørdag og søndag ikke vil tælle med.