Udskudt orlov og restorlov

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal være i arbejde og opfylde beskæftigelseskravet for at kunne holde udskudt orlov.

Orientér din arbejdsgiver 16 uger før 

Du har ret til at holde udskudt orlov, hvis du fortæller det til din arbejdsgiver, mindst 16 uger før orloven starter. Det gælder, når det er udskudt orlov, som du har krav på.

Hvis du har skiftet arbejdsplads, skal du også orientere den mindst 16 uger før, med mindre du har aftalt andet. 

Sådan kan du holde udskudt orlov

Du kan holde det antal uger, du arbejdede i stedet for at holde forældreorlov, inden dit barn blev 46 uger.

Orloven skal holdes samlet, med mindre du kan aftale noget andet med din arbejdsgiver. Orloven skal dog i alle tilfælde være holdt, inden dit barn fylder 9 år.

Tidsfrister

Udbetaling Danmark skal have besked senest 8 uger efter din første orlovsdag, når du holder udskudt orlov uden løn. Det gælder både, når du har ret til orloven, og når du har aftalt orloven med arbejdsgiver.

Holder du orlov med løn, skal Udbetaling Danmark have besked, senest 8 uger efter lønudbetalingen under din orlov.

Tidsfristerne er vigtige at holde, for at du kan søge om barselsdagpenge, eller din arbejdsgiver kan søge om refusion af barselsdagpenge.

Sådan gør du

  1. Du skal sikre dig, at din arbejdsgiver oplyser Udbetaling Danmark om din orlov på virk.dk. Det er uanset, om du får løn under orloven eller skal have barselsdagpenge. Din arbejdsgiver kan tidligst oplyse om din orlov den dag, hvor orloven starter.
    Vær opmærksom på, at det er dit ansvar og ikke din arbejdsgivers, at Udbetaling Danmark får besked om din udskudte orlov senest 8 uger efter første fraværsdag.
  2. Herefter får du brev fra Udbetaling Danmark i Digital Post.
  3. Hvis du vil søge om barselsdagpenge, får du via brevet adgang til at søge.

Se oversigt over din orlov:

Hvis du har udskudt orlov for flere børn, kan du holde orloven for hvert barn i forlængelse af hinanden.

Du skal naturligvis opfylde betingelserne for at kunne holde udskudt orlov.

Du skal søge på ny, når du skal holde udskudt orlov for barn nr. 2. Det vil sige, at du skal bede din arbejdsgiver lave en ny indberetning.

Se, hvor meget orlov du endnu ikke har holdt på Min barsel: