Har du flere arbejdsgivere?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har flere arbejdsgivere, er det vigtigt, at du giver dine arbejdsgivere besked om din graviditet. På den måde er du sikker på, at du får de barselsdagpenge, du har ret til.

Har du flere arbejdsgivere, er det vigtigt, at du giver dem alle besked om din graviditet, og at de anmelder din orlov i NemRefusion, hvis du ønsker at søge om barselsdagpenge.

Du har mulighed for at holde orlov på baggrund af alle dine arbejdsforhold, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge.

Du kan maksimalt få udbetalt barselsdagpenge svarende til 37 timer om ugen.

Hvis en eller flere af dine arbejdsgivere udbetaler dig løn under din orlov, og du samtidig skal have barselsdagpenge fra et andet eller tredje arbejdsforhold, så har din eller dine arbejdsgiveres refusion fortrinsret.

Hvis du sammenlagt arbejder mere end 37 timer om ugen fordeles din arbejdsgivers refusion efter, hvor meget du har arbejdet for den enkelt arbejdsgiver.

Eksempel

Har du fx 3 arbejdsgivere og arbejder 45 timer om ugen, vil fordelingen ske forholdsmæssigt:

Total pr. uge       45 t/uge                (4.465 kr. pr. uge (den maksimale barselsdagpengesats i 2022) / 45 timer pr. uge    = 99,22 kr. pr. time pr. arbejdsgiver)

Arbejdsgiver 1    15 t/uge                (15 timer pr. uge x 99,22 kr. pr. time) = 1.488,33 kr. pr. uge

Arbejdsgiver 2      5 t/uge                (5 timer pr. uge x 99,22 kr. pr. time)   = 496,11 kr. pr. uge

Arbejdsgiver 3    25 t/uge                (25 timer pr. uge x 99,22 kr. pr. time) = 2.480,56 kr. pr. uge

Total i refusion/barselsdagpenge pr. uge (1.488,33 + 496,11 + 2.480,56) = 4.465 kr. pr. uge


Genoptager du arbejdet delvist med fx 10 timer om ugen, bliver fordelingen igen anderledes. Der tages udgangspunkt i din normale arbejdstid (45 t/uge), så der nu er 35 orlovstimer, der skal fordeles ud på 27 timer med maks. dagpengesats.

Sådan foregår det

  1. Du skal give hver enkel arbejdsgiver besked.
  2. Hver arbejdsgiver skal oplyse Udbetaling Danmark om dit timeantal. Det gør de på virk.dk/barselsdagpenge. 
  3. Herefter får du breve fra Udbetaling Danmark. Du får nemlig brev for hver arbejdsgiver, der har indberettet.
  4. Du bliver bedt om at søge barselsdagpenge for hver enkel arbejdsgiver.