Barselsregler for EU/EØS-borgere

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som EU/EØS-borger eller britisk statsborger kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser:

  • Du skal være ansat i Danmark på den første dag i din orlov eller dagen før.
  • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Hvis du flytter til Danmark, når der er mindre end fire hele måneder til din orlov, kan vi bruge dine timer før flytningen, hvis du har været ansat i et andet EU/EØS-land eller Storbritannien.

Udbetaling Danmark får automatisk oplysningerne om din ansættelse og timer fra dit arbejde i Danmark, når din arbejdsgiver indberetter din løn.

Hvis du ikke har arbejdet før orloven, skal du have ret til arbejdsløshedsdagpenge fra en dansk a-kasse.

Du kan læse mere om reglerne for ledige her:

Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Flytter du til Danmark, efter dit barn er født?

Hvis du flytter til Danmark, efter dit barn er født, kan du få barselsdagpenge indenfor de første 46 uger, du har fået eller modtaget det. Du må ikke samtidig modtage ydelser fra det land, du er flyttet fra, eller fra et andet land. Du skal desuden opfylde betingelserne i barselsloven for at få barselsdagpenge.