Dispensation fra ansøgningsfristen for ledige

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Har du fået brevet om at søge barselsdagpenge så sent, at du ikke har haft mulighed for at overholde fristen, kan du få dispensation. 

I den situation bliver ansøgningsfristen forlænget med 7 dage. Du skal derfor straks kontakte Udbetaling Danmark, så du kan nå at søge inden 7 dage. De vil fortælle, hvad du skal gøre.

Du har også mulighed for at få dispensation, hvis du har søgt for sent på grund af særligt undskyldende forhold som fx hospitalsophold. Så skal du sende dokumentation for årsagen til, at du har søgt for sent.