Reglerne ved stedbarnsadoption

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis din registrerede partner bliver gravid ved kunstig befrugtning, kan du søge om stedbarnsadoption. Adoptionen gælder fra barnet bliver født. Søger du om stedbarnsadoption, får du de samme rettigheder og pligter i forhold til barnet som den biologiske mor.

I skal være registrerede partnere, før du kan stedbarnsadoptere.

Du kan adoptere din registrerede partners barn ved fødslen, hvis:

  • du er fyldt 18 år
  • din partner er blevet gravid ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd
  • I boede sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning
  • I er registrerede partnere, når Familieretshuset skal afgøre adoptionen
  • din registrerede partner giver sit samtykke.

Du skal søge senest 3 måneder, efter barnet er født, hvis adoptionen skal gælde fra fødslen.

Du kan læse mere og søge om stedbarnsadoption på Familieretshusets hjemmeside: