Dispensation fra ansøgningsfristen ved alvorligt sygt barn

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du først har fået brevet om, at du kan søge dagpenge, så sent, at du ikke har haft mulighed for at overholde fristen, kan du få dispensation. I den situation bliver ansøgningsfristen forlænget med 7 dage.

Du har også mulighed for at få dispensation, hvis du har søgt for sent på grund af særligt undskyldende forhold som fx hospitalsophold.

Hvis du er i en af de situationer, skal du sende os dokumentation for, hvad der er årsagen til, at du har søgt for sent, så kigger vi på det igen.