Kan jeg få børnebidrag, hvis jeg flytter til udlandet?

Hvis du flytter til udlandet, kan du søge Udbetaling Danmark om at opkræve dit børnebidrag, hvis bidragsbetaleren bor eller arbejder i Danmark.

Du kan ikke få dit bidrag udbetalt forskudsvist, hvis du flytter til udlandet. Udbetaling Danmark udbetaler bidraget til dig, når det er blevet opkrævet fra den bidragspligtige.