Navngivning

Et barn skal navngives, før det er et halvt år. Det kan I gøre ved dåb eller her på siden

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Mange børn bliver navngivet ved en dåb i den danske folkekirke. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Det er den eller dem, der har forældremyndigheden, der bestemmer, om et barn skal døbes. Dåben kan aftales med kirkens kordegn eller præst.

Når barnet er døbt, bliver dåben registreret i kirkebogen i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben udsteder dåbs- eller fødesognet en fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.

Har I spørgsmål til navngivningen i forbindelse med dåben skal I kontakte sognet, hvor barnet skal døbes.

For kontaktoplysninger til sognet, se på sogn.dk.

Læs mere om barnedåb i folkekirken.

Ønsker I at navngive jeres barn før det bliver døbt, kan I ansøge om navngivning med MitID..

Børn født i Sønderjylland kan ikke navngives ved dåb
Er barnet født i Sønderjylland skal det først navngives i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

Start Ansøg om navngivning

Du kan ansøge om navngivning med MitID.  

Ansøgningen behandles i sognet, hvor barnet bor. Er barnet født i Sønderjylland behandles ansøgningen i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

For kontaktoplysninger til sognet, se på sogn.dk.

For oplysninger om de sønderjyske kommuner.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis én af barnets forældre er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis de er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest, fødsels- og dåbsattest, udenlandsk fødselsattest/birth certificate eller lignende på den eller de forældre.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Hvis du er kommet til at skrive enten din egen eller anden forælders e-mailadresse forkert, kan det ikke rettes, når du har sendt ansøgningen. Jeres e-mailadresser indtastes til brug for kontakt mellem jer og jeres bopælssogn (eller hvis barnet er født i Sønderjylland, den Sønderjyske kommune), der skal behandle ansøgningen.    

Bemærk, at hvis den anden forælders adresse er forkert, kan ansøgningen i stedet for medunderskrives via selvbetjeningen her på siden. Vedkommende skal logge sig ind på selvbetjeningen og vælge ”Medunderskriv ansøgning om navngivning med MitID”.  

Du kan også udfylde en ny ansøgning med de rigtige oplysninger.

For yderligere hjælp, kontakt jeres bopælssogn, eller den sønderjyske kommune, hvis barnet er født i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn. 

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn.

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. Læs mere om de særlige regler på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om navngivning og navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Du kan sende din klage med bilag til personregisterføreren. Personregisterføreren sender din klage og alle sagens dokumenter til Familieretshuset. Familieretshuset sender dig et brev, når de har modtaget klagesagen.

Personregisterføreren har pligt til at oplyse dig om, hvordan du klager, hvad tidsfristen er, og hvad du kan klage over.

Læs mere om klagemuligheder og hvem der behandler din ansøgning på Familieretshusets hjemmeside.

Når du har søgt om navn på dit barn, får du ikke automatisk tilsendt en attest. Hvis du har søgt digitalt med MitID, vil du modtage en bekræftelse på navnet i Digital Post, når ansøgningen om navngivning er behandlet. På det tidspunkt kan alle myndigheder se i CPR, at dit barn har fået navn.

Du kan læse Digital Post fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk.

Hvis du alligevel ønsker en attest på dit barn, kan du bestille en Personattest med MitID. Bestillingen kan også ske ved henvendelse til dit bopælssogn, - eller for børn født i Sønderjylland, til den kommune, hvor fødslen er registreret.

For bestilling med MitID klik på Attester:

For bestilling uden MitID, kan du finde dit bopælssogn på Sogneportalen

For oplysninger om sønderjyske kommuner:

Ved henvendelser til bopælssognet eller en fødekommune i Sønderjylland, skal du medbringe legitimation.